Změny pravidel americké vytrvalosti

20.11.2014 23:17

Na základě zkušeností z desítek tisíc startů vznikly na půdě třech výborů AERC (welfare, veterinární a výzkumný) návrhy na změnu některých pravidel  či jen návrhy změn ve vytrvalosti týkajících se welfare koní:

 1. Dostupnost akutního ošetření
 • Dostupnost ošetření koně na místě včetně intravenozní terapie – doporučeno výboru pro pravidla, aby byla změna schválena pro novou sezónu 2015, která začíná 1.prosince 2014.

Pořadatel musí specifikovat jednu z forem dostupnosti veterinární péče.

 

 • Delegování ošetřujícího veterinárního lékaře
 • Linový veterinární lékař licentovaný, ochotný a schopný poskytnout na místě akutní ošetření
 • Na telefonu v dosahu veterinář schopný poskytnout akutní ošetření
 • Nejbližší veterinární klinika je informována a akci a poskytne v případě potřeby akutní ošetření

Pro jezdce na velkých závodech to není nic nového, na malých závodech může dojít k tomu, že budou jezdci čekat  na veterinární kontrolu, protože linový vet se bude věnovat akutnímu případu – na druhé straně je pro jezdce jistě dobrá věc, když vědí, že v případě potřeby je zajištěno, aby byl kůń ošetřen.

 1. 30 minut do vstupu do vet-gate po projetí cílem – lze upravit tam, kde je větší vzdálenost mezi cílem a check-pointem – dosud to bylo 30-60 minut. Nyní tedy musí vstoupit do vet-gate do 30 minut pro změření tepové frekvence – zbylou část kontroly mohou absolvovat do 60 minut. Pouze tedy tepová frekvence musí být změřena do 30 minut od projetí cílem.
 2. Tepová frekvence se snižuje z 68 na 64 (a méně). Veterinární komise však může navrhnout zvýšení limitu v případě extrémních klimatických podmínek. AERC je jedinou organizací vytrvalostního ježdění s kritériem  64 tepů za minutu, přičemž jinde jsou na hodnotě i 6é a nižší.
 3. Koně mohou startovat v závodech na 100 mil až od 6 let. V případě neregistrovaných koní nebo pokud není znám rok narození, určí linový veterinární lékař jeho věk.
 4. Koně se mohou zúčastnit vytrvalostní soutěže, pokud jejich kondice podle „body condition score“ není nižší než 3 a vyšší než 8.
 5. Kontrola všech koní než opustí prostor závodů – ne dříve než 2 hodiny po projetí cílem. Toto není z praktických důvodů navrženo do pravidel, ale pořadatel a veterinární lékaři by měli jezdce informovat o možnosti kontroly zvláště v případech možných metabolických problémů. 
 6. Trať by měla mít check-pointy po minimálně 25 mílích (40 km) – tato změna je navržena do pravidel pro sezónu 2015.
 7. Na soutěži by měli být přítomni minimálně dva veterinární lékaři a jeden z nich musí být schopen poskytnout akutní ošetření v souladu s bodem 1. Není navrženo do pravidel, na mnoha malých závodech si dva veterináře nemohou dovolit.

Zdroj: Aerc.org