„Endurance Updates“ FEI

28.08.2015 22:52

Ředitel sekce vytrvalosti FEI  Manuel Bandeira de Mello z Portugalska 10.srpna představil „Endurance Updates“  na stránkách FEI. Cílem je zlepšit komunikaci  v rámci vytrvalostního společenství FEI otevřením diskuze týkající se záležitostí, kterým dnes disciplína čelí, vysvětlování a zdůvodnění změn pravidel, odpovědí na dotazy související s pořádáním závodů. Jakékoliv dotazy od jakéhokoliv člena vytrvalostní veřejnosti jsou vítané a budou adresovány řediteli vytrvalosti Manuel Bandeira De Mello. Zatím jsou v rubrice Endurance Update 4 zprávy týkající se nového formátu světových jezdeckých her, výměnného programu funkcionářů, monitoringu úrazů jezdců a MS juniorů v Chile.

Monitoring úrazů jezdců

25.8.2015

Na základě doporučení lékařské komise FEI zahájí technická komise vytrvalosti průzkum úrazů vytrvalostních jezdců v souladu s ostatními FEI disciplínami.
 

Od 1. října 2015 dostane formulář pro lékařskou zprávu lékař nebo zdravotnická služba na každé vytrvalostní soutěži FEI a tento formulář bude po vyplnění předán na sekci vytrvalosti FEI.
 

Tento formulář nevyžaduje žádné řízení nebo podpis funkcionáře z FEI, pouze od lékaře nebo zdravotnického týmu na akci.
 

Organizátoři FEI vytrvalostních soutěžích budou vyzváni, aby e-mailovou adresu zahrnuli do harmonogramu lékaře nebo zdravotnického týmu. Dotyčné osoby pak budou povinny zaslat formulář na sekci vytrvalosti FEI, konkrétně na adresu camilla.kjellqvist@fei.org do 5 dnů od konání akce.
 

V případě, že lékař nebo zdravotnická služba nemají e-mailovou adresu, formulář bude zaslán prostřednictvím ředitele závodů. .
 

Cílem tohoto průzkumu je zjistit, jaká zranění jezdců nejčastější u vytrvalostních soutěžích, abychom jim v budoucnu mohli zabránit nebo reagovat  účinnějším způsobem.
 

Zdravotní formulář najdete na: https://www.fei.org/fei/your-role/organisers/endurance

Výměnný program pro funkcionáře

Funkcionáři FEI potřebují získávat zkušenosti i na závodech vyšší obtížnosti, které se konají mimo jejich národní federaci.FEI to uznává a nastavila program výměny, který umožní zvyšování úrovně v této oblasti. Výměna vyžaduje vlastní iniciativu - žadatel se musí nejprve spojit s organizačním výborem závodů, kde chce působit ( v případě potřeby mu FEI poskytne detailní kontakty). Pokud OV závodů souhlasí, žadatel do žádosti vyplní předběžné náklady na cestovné, ubytování, stravné atd. FEI se pak dohodne s národní federací (NF) žadatele, v jaké výši a zda vůbec tyto náklady uhradí. Rozhodnutí pošle jak NF, tak žadateli. Žadatel si pak musí uchovat účty a faktury, případně se na nějakých specifických nákladech dohodne s FEI předem. Po skončení závodů zašle na příslušeném formuláři na FEI vyúčtování nákladů, které mu FEI uhradí.

 

Mistrovství světa juniorů a mladých jezdců

Kdy: 23. října 2015

Kde: Santo Domingo - Chile

Potvrzená účast: 16 států

Do Chile se v říjnu vypraví i řada čestných hostů včetně prezidenta FEI Ingmara de Voss nebo jeho královské výsosti šejka Nasser Bin Hamad Al Khalifa.
Světový šampionát se bude konat v Chile poprvé a prezident Chilské asociace vytrvalostního ježdění Cristián Herrera si od této události slibuje kromě jiného nárůst zájmu o vytrvalost z řad mládeže.

Světové jezdecké hry

Zdaleka největším úkolem technické komise vytrvalosti FEI je bezesporu vypořádat se s doporučeními týkajícími se Světových jezdeckých her a revizemi krizové skupiny. Doporučení se týkají všech disciplín, krizová skupina jen vytrvalosti.  Hlavní doporučení  (WEG) jsou:

 • Zlepšit kvalitu soutěže s přísnějšími kvalifikacemi
 • Snížit počet jezdců - stanovení maximálního počtu
 • Snížit náklady na pořádání světových jezdeckých her
 • Zvýšit zájem diváků
 • Zlepšit přístupnost soutěže pro média
 • Zlepšit jednání se sponzory
 • Změna formátu tak, aby se soutěž stala skutečnou výkladní skříní disciplíny

 Reflexe vytrvalosti v Normandii  je zklamáním v porovnání s ostatními disciplínami. Například: 

 • Vytrvalostní soutěž trvá jen jeden den, zatímco jiné disciplíny trvaly v průměru více než 5 dní včetně přestávek
 • Návštěvnost vytrvalosti byla tristních 6000 v porovnání s návštěvností všestrannosti 90 tisíc a 110 tisíc na parkúrech.

 • Vytrvalostní venue bylo vzdálené minimálně 3 hodiny cesty od hlavních soutěží.

 • Soutěž dokončilo pouhých 22% koní. Tato nízká hodnota navzdory nepříznivému počasí a těžkým podmínkám odráží trend posledních šampionátů – málo dokončených jízd ruku v ruce se zvýšenou rychlostí.

Dostát doporučením týkajících se WEG znamená zabývat se alternativou k jednodenní soutěži na 160 km, byť s vědomím, že 160 km je už mnoho let zlatým standardem. Jediným možným formátem je 2x 100 km, přičemž by se tato změna týkala jen světových jezdeckých her, nikoliv 160 km na mistrovství světa.  Pak by měla vytrvalost dva šampionáty – MS a WEG, podobně jako u jiných mezinárodních sportů.

Welfare x rychlost na světových jezdeckých hrách

První graf znázorňuje, jak se v průběhu historie konání WEG vyvíjela rychlost - a níže, jak se s tímto vývojem vyrovnávali koně...

 

Změna kvalifikačních kritérií

Minimální rychlost 14 km/h v kvalifikacích zůstává, navíc se musí dvojice vejít do času max. plus 20% oproti vítězi.

Nabízí se rozumná otázka, proč dvě kritéria? Bez minimální rychlosti 14 km/h je možné, že by se mohli jezdci kvalifikovat i na pomalejších soutěžích. Minimální rychlost je férovým požadavkem po celém světě. Efekt obou kritérií je patrný z grafu:  vnější kruh ukazuje počet úspěšných dvojic  při současných pravidlech a 45,1% úspěšností. Když přidáme nové pravidlo – čas do 20% od vítěze, vnitřní kruh je zelený, počet kvalifikovaných koní by byl nižší. Tato dvojí  pravidla tedy  zvyšují úroveň kvalifikace.

 

 

Grand Prix Finish

GPF znamená, že soutěž končí, jakmile soutěž dokončí dvojice na medailových pozicích v týmech a v jednotlivcích a koně projdou závěrečnou veterinární kontrolou. Ostatní dvojice na trati ukončí soutěž v příští veterinární kontrole a pokud je kůň v pořádku, jsou klasifikováni. To je podstatné pro dodržování welfare koní, zachování integrity soutěže a udržení odpovědnosti funkcionářů, atletů, trenérů a ošetřovatelů za jejich činy a eventuální pochybení. Tato disciplína je postavena na dlouhé tradici kombinace (vztahu) člověka a koně. Welfare koně je nad všemi pravidly a obtížnost soutěže musí odpovídat možnostem koní. Vyvážit pravidla a welfare koní je úkol, který stále trvá.

 

Endurance Update by měl být významným nástrojem pro zlepšování komunikace mezi technickou komisí a vytrvalostní komunitou a Vaše příspěvky přivítám.

Brian Sheahan (vedoucí technické komise vytrvalosti FEI)

 

ZDROJ:

https://www.fei.org/department_updates/202