Tribunál FEI zrušil dočasnou suspendaci jezdců UAE - kofein nevadí

11.05.2017 09:04

Tribunál FEI zrušil dočasnou suspendaci pro 2 parkurové jezdce, 2 drezúrní a 7 jezdců a tři trenéry vytrvalosti. Podle protokolu EADCMR mají jezdci možnost požádat o zrušení suspendace před tribunálem, což učinili. Tribunál rozhodl zrušit suspendaci  na vědecky podložených důkazech o kontaminaci krmiva ve dvou případech a dále byla doporučena překvalifikace látky Spartein (týká se skokových jezdců) do kategorie kontrolovaných a specifických látek. Spartein přechází do nové kategorie od 1.ledna 2018.

 

Právě překvalifikace je důvodem zrušení suspendace u vytrvalostních jezdců a třech trenérů UAE. 

Podle tiskové zprávy  FEI 7 vytrvalostních jezdců a tři trenéři z UAE byli suspendováni od půlnoci 30.dubna 2017. Vzorky odebrané mezi koncem listopadu 2016 a polovinou ledna 2017 u sedmi koní byly pozitivní na kofein a řadu jeho metabolitů theofylinu, theobrominu a paraxantinu. Kofein je již překvalifikován do kategorie specifických látek a paraxanthin do kategorie kontrolovaných látek. U lidí (cyklistika)  bylo prokázáno, že kofein při správném dávkování (vyšší dávky) může zvýšit vytrvalostní výkon až o 27%, výkonnost může zvýšit i u koní  (např. https://is.muni.cz/th/343664/fsps_m/diplomova_prace.txt).

 

Zrušení suspendace se týkalo těchto jezdců a koní:

 
Amy Louise mc Auley - RAFIK DE KERPOINT

Saeed Sultan Shames Al Maamri - CASTLEBAR LIGHTENING

šejk Rashid Dalmook al Maktoum - INTISAAR

šejk Hamed Dalmook Al Maktoum - MRASEEL 

Abdulla Ghanim Al Marri - SALAM BANQUETOL, TOM JONES TE

Saeed Ahmad Jaber Al Harbi - ASPENVIEW AMIR

Koně byli suspendováni na dva měsíce. Ve skutečnosti šlo o 6 jezdů, Al Marri měl pozitivní nález u dvou koní.

 

Trenéři

Ismail Mohd, Khalifa Ghanim Al Marri a Mohd Ahmed Ali Al Subose

 

Pozn. V případě pozitivního nálezu specifických látek není dočasná suspendace automatická. 

 

  • Diskutabilní je přesouvání látek z jedné kategorie do druhé v průběhu roku - i z toho důvodu, jak nahlíží na kategorii specifických látek sama FEI a v seznamu zakázaných látek uvádí:  Zakázané látky zařazené do kategorie specifických látek by neměly být v žádném případě posuzovány jako méně důležité nebo méně nebezpečné než ostatní zakázané látky. Spíše se jedná o jednoduché substance, které se dostanou do těla koně z jiných důvodů než pro ovlivnění výkonu, ale například kontaminací krmiva. 
  • Nejúspěšnějším koněm z výše uvedené skupiny je INTISAAR , letos 17letý, který v prosinci 2016 v Al Wathba dojel na 2. místě v CEI2* 120 km průměrnou rychlostí 27,73 km/h (o 21 dní později byl po 4 kole CEI3* 160 km vyloučen na chody). Ve zmíněné soutěži na 120 km zvítězil TOME JONES TE (28 km/h), na 3. místě MRASEEL (27,7 km/h).