Tři roky Iniciativy Boutheib

05.01.2018 10:21

Jak vypadá situace v Boutheib po třech letech zavedení pravidel, která upřednostňují kondici před rychlostí? Výsledky předčí očekávání. Samozřejmě pravidla hvězdových soutěží FEI platí pořád – nejrychlejší, který obstojí ve veterinární kontrole vyhrává – ale gigantické výhry podle zdejších pravidel jdou jezdcům, jejichž koně se vešli do limitů daných daleko přísnějším hodnocením kondice.

Když šejk Sultan bin Zayed al Nahyn přišel s několika jednoduchými pravidly, kterým chtěl změnit vytrvalost v UAE, netušil, že mezinárodní vytrvalost toto uvítá s otevřenou náručí. Uvítali to ovšem jen ti, kteří by rádi stočili kormidlo disciplíny k původním kořenům vytrvalostní etiky. Od té doby urazil „Protokol Iniciativy Bouthib“ dlouhou cestu. 

Šejk Sultan a komise Iniciativy se zaměřili na obtížnost terénu doma i jinde v souvislosti s s jezdeckými schopnostmi, věkem a kondicí koní. Tzv. Boutheib Endurance Challenge Award - BECA je prestižním ohodnocením horsemanshipu. Nezabývá se nyní prioritně rychlostí, ale faktory, které ji zcela přirozeně snižují. Kromě kratších vstupů do veterin a snížení TF na 56 jsou to především terény, kam nemají přístup auta servisních týmů a kde je jezdec odkázán sám na sebe. Na většině trasy není snadné rychlost přes 20 km/h dosáhnout - což zachová soutěživost a přitom neohrozí welfare koní.

Příznivé je, že místní trenéři včetně těch z prominentních stájí UAE oceňují benefity z tréninku koní v tomto přírodním terénu v Bouthib. Hodnocení podle BECA  jim umožnňuje lépe prověřit kondici a potenciál koně. Během posledních dvou let se zde zlepšila úroveň ježdění a péče o koně. Jezdci shledávají soutěž v přírodním a autům nepřístupném terénu zábavnější. Za dva roky v těchto souzěžích nedošlo u koní k jediné fraktuře. Pořádají se zde i vzdělávací 10-20 km jízdy pro mladé jezdce.

 

https://www.i-endurance.cz/news/bouthib-oazou-nove-vytrvalosti-v-uae/

https://www.i-endurance.cz/news/co-prinesla-1-mezinarodni-konference-o-vytrvalosti-v-bouthib/

https://www.i-endurance.cz/news/mozaika-podzimni-mezinarodni-vytrvalosti/