Tak máme nového prezidenta… no a?

19.12.2014 17:03

Je to zkušený, vzdělaný diplomat, dlouholetý funkcionář národní i mezinárodní federace, bývalý jezdec. Co víc si přát na místo nejvyššího představitele jezdeckého sportu? Ale ukočíruje splašeného koně vytrvalosti?

V čele FEI po třech ženách (princezna Anna, Maria del Pilar, vévodkyně z Badajozu, jordánská princezna Haya) opět sedí muž – Begičan Ingmar de Voss 14. prosince v Baku vyhrál na celé čáře. Je po šedesáti letech prvním civilním prezidentem bez šlechtického titulu. Získal 98 hlasů ze 131 hlasů, druhý Pierre Durand (viděli jste film Jappeloup?) získal 25 hlasů a u ostatních to nestojí za řeč.

Poté, co princezna Haya oznámila výsledek hlasování, nového prezidenta pozdravil aplaus 350 párů dlaní přítomných delegátů. De Voss ve svém proslovu ocenil přínos odcházející prezidentky:

"Slovy se nedá vyjádřit, co pro naši organizaci udělala. Dokázala být vůdcem, provedla nás bouřlivými časy, přinesla  inovaci a modernizaci.  Zanechává po sobě velký odkaz a já věřím, společně s mnoha z vás, že je naší odpovědností tento odkaz zachovat a jít po cestě, kterou nám ukázala."

Co zvolení Ingmara de Vosse znamená pro vytrvalost? Ve světle vyšetření-nevyšetření případu Marmoog mi nepřijde, že se něco s příchodem nového prezidenta změní – ale slíbil revizi právního systému FEI a nápravu tak, aby k podobným případům nedocházelo. Za Marmoogem je tedy tlustá černá čára, smiřme se s tím, a nové prezidentství vyráží do dalšího období s čistým štítem a jinak se toho moc nezmění.  Co se týče welfare,  pravidla jsou nastavena tak, že pokud se budou dodržovat, welfare koní by mělo být v této disciplíně na špičkové úrovni…

Na zasedání Byra FEI v sobotu o tom otevřeně a natvrdo hovořil  Roly Overs, prezident největší světové organizace na ochranu welfare koní  – Horse World Welfare. Apeloval na stewardy, na funkcionáře – aby byli nestranní. Všichni vědí, o co jde. Pravidla vytrvalosti už před jejich změnou v srpnu 2014 byla dostatečná na to, aby koně ochránila, stačilo je striktně dodržovat.

Předvídatelnou skepsi projevila ve svém článku známá reportérka Pippa Cuckson:

Roly se dotkl tématu welfare u drezurních koní a jemně předložil otázku, zda FEI chápe, co nebude veřejnost akceptovat,  a vyslovil názor, že by FEI mělo být vůdčí silou a ne tím, kdo neochotně následuje veřejné mínění. Odpovědí byl potlesk, který nebyl ani bouřlivý ani dlouhý. Naopak princezna Haya ve svém projevu měla pečlivě zakomponované zmínky o respektování federací z jiných zemí a kultur. S tím se nedá nesouhlasit. To však neznamená, že tyto země a kultury by neměly projevovat respekt k potřebám koní.

Ti, kteří chtěli, aby princezna Haya pokračovala do třetího mandátu, dostali víceméně, co chtěli. Sice se může změnit pár klíčových jmen a postů, ale režim zůstane stejný a my můžeme zapomenout na to, že by FEI razantněji řešila nepříjemné záležitosti.

Někteří lidé mi radí, abych se na chvíli stáhla a nechala FEI, aby se ukázalo, jak přijatá opatření ve vytrvalosti (pod nátlakem) budou účinná. Podle mě FEI už dávno ztratilo právo na jakékoliv „volno“. Je to proto, že FEI už příliš uhnula ve jménu kulturních odlišností a nechala se zlákat penězi, takže tato groteskní verze dřívějšího pěkného sportu se vymkla její kontrole.  Někdo tuhle záležitost sledovat musí.

Nejsem žádná fanatička ochrany zvířat, mám ráda dostihy. Chápu, že se koně používají a že žádný jezdecký sport není průzračně čistý. Ale nemyslím si, že trenéři v dostihovém sportu posílají své svěřence do dostihu s jiným očekáváním, než že ze sebe vydají to nejlepší, k čemu byli natrénováni a že šance, že se v závodě přihodí něco, co ukončí jejich kariéru, jsou minimální.  To vše se děje v rámci pravidel, které jsou z 99% alespoň v naší zemi dodržovány. Na Středním Východě jsou prohřešky proti welfare koní na denním pořádku a vytrvalost je tu většinou doslova o testování hranice destrukce. I když jsou dodrženy veterinární parametry, o čem to je, když se kůň pachtí sto mil s někým, kdo ani nemá nezávislý sed a neumí vysedávat v klusu? Žádný jiný sport neklesl tak, aby se v něm otevřeně debatovalo o tom, jaké sankce udělovat funkcionářům, kteří „zavírají oči“ nebo zda zavést nějaké motivační pobídky u koní, kteří jsou naživu ještě tři roky po skončení závodní kariéry (diskuze na Endurance Forum, Lausanne, 9.2.2014).

Poprvé jsem si uvědomila situaci kolem welfare v pouštní vytrvalost před 15-20 lety, ale internet byl ve stádiu embrya, informace byly kusé a fotografie, natož videa, byly artikly, které se k nám málokdy dostaly. Navíc bylo najatých mnoho Evropanů na Střední Východ, aby zde pomohli s rozvojem jezdectví, předpoklad tedy byl, že jsou koně v bezpečí.

V tu dobu jsem byla zástupce šéfredaktora časopisu Horse and Hound. Jednoho dne jsme dostali ověřenou zprávu o pěti fatalitách z jednoho vytrvalostního závodu v poušti a o čtyřech z druhého. Zprávu jsme uveřejnili a poté jsme obdrželi zprávu od několika právníků, že koně jsou naživu a zdraví. Šéfredaktor je požádal o nějaké aktuální fotografie, ale více jsme o nich neslyšeli….

Co se týče ESPG (Endurance Strategic Planning Group), cílem této skupiny bylo snížit procento eliminací a zpomalit. Nic takového se neděje. Na Středním Východě narůstá procento národních závodů CEN, které nespadají pod jurisdikci FEI, např. z 12. Prosince v Al Wathba, Abu Dhabi, dokončilo 120 km 37.25% (38  ze 102), prvních 15 průměrnou rychlostí 27km/h. První tři dosáhli v posledním kole rychlosti nad 33,5 km/h. Což mi připomíná, že zbývají poslední dny ultimata AERC vůči FEI, která měla docílit „měřitelného zlepšení“  v oblasti týkající se středovýchodní vytrvalosti. Tak hodně štěstí!

 

Co přinese nový prezident průměrnému vytrvalci? Bude mu jedno, kdo FEI vede, pokud

  •  jeho milovanou disciplínu nebudou v očích veřejnosti (a tím i sponzorů) poškozovat skandály a hrubé prohřešky proti welfare koní na mezinárodní úrovni
  • má kam jezdit na závody, kde budou nestranní, korektní, vzdělaní  funkcionáři
  • je s ostatními jezdci na stejné startovní čáře a případné sankce se měří každému stejným metrem
  • má na výběr z mnoha kvalitních závodů a jsou mu jasné postupové klíče ke zvyšování úrovně
  • vytrvalost bude mít prostor v médiích
  • …a bude mít dost peněz a času, aby svůj sport mohl dělat – ale to není věcí FEI:)) - ač to s ní souvisí (sponzoři)

Prezident FEI Ingmar de Voss

Jedenapadesátiletý Ingmar de Voss vystudoval politické vědy, obchodní management a mezinárodní a evropské právo. Svou kariéru začal jako poradce belgického senátu. V roli výkonného ředitele belgické jezdecké federace začal působit v roce 1990, od 1997 do roku 2011 byl navíc v národní federaci generálním sekretářem. V době své činnosti v národní federaci byl šéfem belgické ekipy na všech jezdeckých hrách od roku 1990 až do roku 2010 a na několika olympijských hrách. Byl také generálním sekretářem Evropské jezdecké federace od roku 2010, kdy byla založena, až do roku 2011, kdy začal pracovat v FEI.

https://www.horse-canada.com/cuckson-report/is-welfare-paramount-or-just-a-pain-in-the-neck/

www.fei.org