Sumář CI z dosavadního průběhu sezóny v UAE

16.12.2017 13:05

CI=katastrofické zranění

Aktualizace 21.12.: FEI se zaměří na tranparentnost úmrtí koní ve vytrvalosti! 

Podle komunity Clean endurance nejméně 26 koní od roku 2014, kteří mají ve výsledcích uvedeno FTC (failed to complete - nedokončil) - ve skutečnosti při závodě zahynulo. Mluvčí Clean endurance řekl v rozhodovu pro Horse-canada.com, že šetření není u konce a pravděpodobně bude těchto případů mnohem víc. Kromě databáze FEI sledují i osud koní, kteří podle dostupných videí ze závodů vypadají špatně. Je třeba si uvědomit, že komunita Clean endurance pátrá v databázi FEI - kde se při rozkliknutí detailu koně objeví, zda je jeho status aktivní či ne, a datum úmrtí - které odpovídá datu soutěže (jak se můžete přesvděčit u níže uvedených semi koní). Zda je možné podobně vypátrat skutečné osudy koní v národních závodech na Středním Východě, o tom nikde není zmínka.

 

Aktualizace - přidán odkaz na video koně Syferpan Usain...(není hezké). Podle mluvčího FEI je prodloužení globálního výzkumu zranění vytrvalostních koní  spojeno se zaměřením  na fatální případy. Jde o to, aby byla prošetřena všechna úmrtí vytrvalostních koní, ať už během soutěže, po soutěži nebo bez spojitosti se závodem. Je veřejným tajemstvím, že počet fatálních případů je pravděpodobně vyšší, než udávají oficiální čísla. (viz. další článek na Horse-canada.com). 

Vezmeme-li v úvahu počty startů, pak během 5933 startů v UAE letos od 12.září do 14. prosince došlo k 7 fatálním případům. To je 1,2  fatality na 1000 startů  (v roce 2014 činil tento údaj v dostizích 1,91 fatalit na 1000 startů). První čtyři letošní případy jsem zmínila v předešlém článku: https://www.i-endurance.cz/news/mozaika-podzimni-mezinarodni-vytrvalosti/ . 

  1.  Kurrajong Unique
  2.  Catskwhiskers Tiro Centauri
  3.  Estel de Montfluq
  4. SUMER
  5. Azzam Al Khamis
  6. Patrolons Moonstrucks
  7. Syferpan Usain
Poslední tři koně soutěžili 29.listopadu v CEN 100 km Commemoration Day Endurance Ride for Private Stables. Zřejmě nelze vycházet z "live" výsledků, kde nemusí být hned jasné, jaký je stav koně. V konečných výsledkových listinách na stránkách národní federace UAE jsou katastrofická zranění u všech koní uvedena a  v databázi FEI rovněž.Viz: CEN_100_km_Commemoration_Day_Endurance_Ride_for_Private_Stable-Eliminations (1).pdf (185822