Sport Forum FEI a návrhy na budoucnost vytrvalosti

29.04.2015 23:22

Ve dnech 27.-28. dubna se ve švýcarském Lausanne konalo 4. Sport Forum FEI. Zúčastnilo se ho 270 delegátů reprezentujících Mezinárodní olympijský výbor, národní federace, jezdce, trenéry, sponzory, odborníky, pořadatele, média a představitele FEI. Prvním bodem diskuze byly světové jezdecké hry.

Změnit nebo být změněn

V zahajovací řeči prezident FEI Ingmar de Voss prohlásil: „Musíme být otevření a poctivě si připustit problémy, kterým dnes čelí náš sport, ale hlavně musíme být dostatečně aktivní a odvážní, abychom zvážili změny, které se těchto problémů týkají. Mám na paměti citát prezidenta MOI Thomase Bacha „Změnit nebo být změněn“.

I přes nesporné benefity světových jezdeckých her FEI připouští, že ne vše bylo v pořádku.

Důkladná reflexe mnoha zúčastněných stran ukázala, že konání her nad několika místech znamená náročnou komplexní logistiku, což vedlo ke zvýšeným nákladům. Jiné problémy  vznikaly opožděným zveřejňováním klíčových informací a problémy s IT systémy, dopravou, bezpečností, dále docházelo ke zpoždění při vydávání ministerstva papírování při odchodu koní. Nedostatečné vybavení a služby  spolu s dopravními problémy v den cross-country byly pro některé návštěvníky velkým zklamáním.

FEI uznává, že světové jezdecké hry se rozrostly do obrovské logistické a finanční výzvy a navzdory mnoha pozitivům, vynikající sportovní a zábavné atmosféře, je rozložení disciplín na různá místa komplikace  vyžadující větší finanční a lidské zdroje, přičemž původní myšlenka sjednocení jezdecké rodiny se vytrácí.

Vytrvalost?

Ve vytrvalosti se řeší především formát světových jezdeckých her a welfare koní. Pro nadcházející zasedání předsednictva FEI se objevily některé návrhy:

Stanovisko národní federace Švýcarska – CLAUDE NORDMANN

Vzhledem k welfare koní a principu vytrvalostního ježdění trváme na tom, aby kvalifikační proces musela splnit dvojice jezdec- kůň. To znamená, že poslední dva kvalifikační závody absolvuje tato dvojice. Je to jediný způsob, jak co nejlépe garantovat horsemanship a welfare koně. Jak pro veřejnost, tak pro každého z jezdeckého světa, je nepochopitelné, že na vrcholové úrovni vytrvalosti, kde je ve hře riziko metabolických nebo jiných zdravotních problémů, může startovat na šampionátu jezdec s koněm, kterého předtím vůbec nejezdil.

Švýcarská národní federace vítá každé úsilí směřující k technickým tratím a striktním kvalifikačním  procesům. Ovšem švýcarská federace není nakloněna novému formátu šampionátu 2x 100 z několika důvodů:

 • Všechny statistiky za posledních 20 let dokazují, že čím je trať kratší, tím je z hlediska welfare pro koně nebezpečnější
 • Formát 2x100 bude jezdce vybízet k vyššímu riziku než u 160 km
 • Selekce, chov, znalosti a trénink se za poslední roky natolik vyvíjely ve prospěch koní, že změna formátu nepřinese zvýšení úrovně welfare
 • Především je třeba vzít v úvahu, že evropský i světový šampionát se bude konat ve formátu 160km
 • S novým formátem 2x100 nelze očekávat zvýšení welfare a lepší image disciplíny pro veřejnost

Návrh francouzské jezdecké federace QUENTIN SIMONET

 • Zásadním limitem vytrvalosti jsou nedostatečné jezdecké schopnosti a znalosti. FEI i národní federace by se měly více zaměřit na vzdělání jezdců. Francouzská národní federace není nakloněna navrhovaným změnám pravidel, která nepřinášejí zvýšení jezdecké úrovně, potažmo welfare koní
 • Nesouhlas s formátem 2x 100 – směřuje to spíše k dlouhým dostihům než k jezdecké disciplíně
 • Snížení počtu jezdců v týmech na 4 znamená vyšší riziko, že se více týmů neumístí, což sníží popularitu disciplíny
 • I když se o týmový výsledek zaslouží jen část týmu, měli by být dekorováni-oceněni všichni členové týmu
 • Navrhovaný systém kvalifikace pro světové hry a MS je s ohledem na welfare koní nevhodný, měly by se konat na každém kontinentě soutěže uznané FEI jako kvalifikační, bylo by to transparentnější s jistou zárukou odpovídající organizace, tratě, dodržování pravidel, welfare…
 • Co se týče tratí kvalifikačních soutěží, měly by obsahovat nějaké minimální převýšení

Současně se Sport Forum v Lausanne proběhlo mimořádné generální shromáždění, účast 59 zástupců federací a 27 zplnomocněnců zajistilo potřebnou nadpoloviční většinu ze 133 federací. To stačilo k odhlasování změny stanov tak, aby mohl prezident FEI pobírat odměny za svou práci.

DISKUZE NA FEI JE STÁLE OTEVŘENÁ ZDE: https://www.fei.org/forum

Zdroj:

https://www.horse-canada.com/horse-news/fei-sports-f