Spojené arabské emiráty jsou zpátky!

28.07.2015 21:46

O tom, že dohoda mezi EEF a FEI je jistá, se již spekulovalo o něco dříve v souvislosti s transportem 200 vytrvalostních koní šejka Maktouma na jeho evropskou základnu v Euston v Suffolku. Startovat by šejkovi koně mohli první srpnový víkend v Hanslope (GB), ale na již uzavřené startovní listině nejsou.

Z tiskové zprvy FEI:

Předsednictvo FEI jednomyslně schválilo zrušení suspendace EEF (národní federace UAE) s okamžitou platností poté, co byla 27. července podepsána dohoda, v níž EEF garantuje plně respektovat welfare koní a zajistí dohled nad striktním dodržováním pravidel FEI na národních i mezinárodních závodech.

Dohodu za FEI podepsali Prezident FEI Ingmar De Vos a Generální tajemník FEI Sabrina Zeender, za EEF prezident HE Sheikh Dr Sultan Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Generální sekretář EEF Taleb Dhaher Al Muheiri a za Národní Olympijský výbor Spojených Arabských Emirátů Generální tajemník Mohammad Al Kamali.

EEF byla dočasně suspendována Výborem FEI v březnu pro zásadní problémy v oblasti welfare koní a pro nedodržování pravidel FEI ve vytrvalosti. Po suspendaci a na základě požadavku výboru FEI navrhla EEF rozsáhlý seznam opatření k nápravě. Tato opatření byla zapracována do návrhu dohody, kterou EEF zaslala FEI na začátku června. Výbor FEI jednohlasně návrh přivítal, nicméně informoval EEF, že k podpisu dohody o zrušení suspendace bude potřeba systém opatření rozšířit. Obě strany následně jednaly o dalších možnostech.

Podle dohody musí EEF zajistit tyto klíčové body:

 • Je potřeba zavést protokoly, aby se zabránilo nehodám koní.
 • Respektovat příslušné doby odpočinku.
 • Koně v odpočinku nesmí startovat v národních soutěžích (FEI systém brání startům v mezinárodních závodech).
 • Prevence podávání jakýchkoliv látek v seznamu zakázaných látek a kontrolovaných léčiv FEI na závodišti i v jeho okolí.
 • Prevence zakázané výměny koní.
 • Prevence  pohybu zakázaných vozidel na trase.
 • Jakýkoliv jezdec či kůň suspendovaný FEI bude automaticky zablokován v IT systému EEF a bude mu tak znemožněn start i na národních závodech.
 • Role a autorita funkcionářů plnících své povinnosti bude vždy respektována.
 • Do začátku sezony vytrvalosti 2015/2016 v říjnu proběhne  proškolování sportovců, trenérů, podpůrného personálu, ošetřovatelů, zaměstnanců národní federace a veterinářů.
 • Pravidla FEI ohledně pitev se budou dodržovat a pokud to bude možné, v případě smrtelných nehod budou stejná pravidla platit i na národních závodech. 
 • Bude jmenován nezávislý národní dohlížitel, kterého schválí FEI.
 • Zabrání se střetům zájmů.
 • Rozdělování výher proběhne v souladu se schváleným rozpisem FEI.
 • Pravidla národních vytrvalostních závodů v SAE budou plně v souladu s pravidly FEI.

 

Další povinnosti EEF

 • EEF poskytne během sezony 2015/2016 měsíčně písemnou zprávu týkající se opatření k zajištění dodržování pravidel FEI a souhlasí s tím, že dodrží i další návrhy ze strany FEI. Po ukončení sezony 2015/2016 poskytne EEF zprávu kdykoliv ji FEI vyžádá. 
 • Dále EEF podpoří projekt vyhodnocení důvodů zranění v souvislosti s návrhem tratí pro vytrvalostní závody v poušti. Trenéři vytrvalosti budou mít povinnost na projektu spolupracovat. 
 • V dohodě je také detailně popsána nová legislativa SAE týkající se obchodu se zakázanými látkami v dostihovém prostředí a v jezdeckém sportu na území SAE, a sankce pro ty, kteří tyto zákony poruší.

 

Vyšetřování falešných závodů pokračuje

Stále ještě může dojít k diskvalifikaci některých výsledků v souvislosti s falešnými závody pokud se prokáže, že koně prošli kvalifikačními soutěžemi pouze na papíře.

FEI také mimo tato jednání jmenovala skupinu, jejímž úkolem je rozsáhlé vyšetřování obvinění o falešných závodech a duplicitních výsledcích v SAE. Tato obvinění nebyla brána v úvahu v okamžiku, kdy došlo k suspendaci, a řeší se nezávisle. Nicméně v dohodě byly navrženy kroky, které by podobným situacím měly do budoucna zabránit. EEF v této otázce plně spolupracuje. Zaslala již zprávu, kterou FEI momentálně prověřuje a postoupí ji dále FEI Tribunálu. Pokud FEI zjistí, že se na situaci podílel i někdo z funkcionářů FEI, bude okamžitě sankcionován. Navíc FEI anuluje veškeré duplicitní výsledky a přehodnotí jakékoliv výsledky, které mají s těmito duplicitními výsledky souvislost.

Zároveň Komise vytrvalosti EEF spustila své vlastní vyšetřování těchto obvinění a zveřejnila sankce pro organizátory a zaměstnance EEF, u kterých by se prokázalo, že se na situaci podíleli. EEF momentálně přepracovává svá organizační pravidla, aby zajistila, že podobné situace již nemohou znovu nastat. EEF akceptuje právo FEI  uložit sankce v případě, že nedojde k dodržení všech bodů dohody. Sankce budou zahrnovat nejen okamžité suspendování a odebrání pořadatelství FEI Mistrovství světa ve vytrvalosti 2016, ale mohou zajít i dále.

Dohoda bude platit po dobu tří let. Během této doby se kromě měsíčních zpráv FEI a EEF budou scházet minimálně jednou ročně k hlubšímu zhodnocení dodržování dohody. FEI si vyhrazuje právo dobu trvání dohody prodloužit, pokud to uzná za vhodné.

https://www.i-endurance.cz/news/uae-z-kola-ven-a-co-bude-dal/

https://www.i-endurance.cz/news/jezdecka-federace-uae-se-proti-suspendaci-odvolala/

https://www.i-endurance.cz/news/suspendace-narodni-federace-uae-v-praxi/

Zdroj:

www.fei.org

https://www.telegraph.co.uk/sport/o...