Prevence zlomenin u vytrvalostních koní

21.04.2017 14:21

„Oficiálně potvrzeno, rychlost zabíjí“, to je titulek článku P.Cuckson na téma výsledků studie prof. Chrise Whittona na únorové konferenci v Boudheib 2017, na které mimo jiné padly i návrhy L. Liesense na extrémní vytrvalost. Výsledky studie byly shrnuty v jednoduché prezentaci a je zřejmé, že rychlost není jedinou proměnnou v rovnici o hrozivé neznámé – katastrofickém zranění. 

 

Malé opakování o práci kostí

Kost je velmi činorodá tkáň, která neustále pracuje, neustále se přestavuje pomocí dvou zásadních procesů - odbourávání a novotvorby. Tyto procesy probíhají paralelně. Jinými slovy, kost se neustále přizpůsobuje změnám - a jezdec či trenér se velkou měrou podílí na tom, v jaké stavu kost je a kolik toho vydrží.

 • Příliš nízká zátěž - převažuje odbourávání kosti, kost slábne
 • Zátěž nepřekračující míru elasticity (kost se deformuje, ale vrací do původního stavu)
 • Zátěž na a nad touto hranicí - remodelace a odbourávání jsou vyrovnané, poškození nenarušuje integritu kosti
 • Velká zátěž - vznikají mikrofraktury, snižuje se koeficient pružnosti a zvyšuje se napětí v kosti - pokud nemá kost čas tyto nahromaděné mikrofraktury opravit, může vzniknout únavová zlomenina
 • Další pokračování zátěže před zhojením mikrofraktur -  může dojít ke kompletní zlomenině (obr.níže)

 

Ke zlomenině může dojít:

- jednorázovým extrémním zatížením překračujícím pevnost kosti

- opakovanou zátěží nižší intenzity - cyklicky se hromadí mikropoškození, která vedou k totálnímu selhání

 

Studie prof. Chrise Whittona (na konferenci v Boudheib 2017)

U katastrofických zranění jsou ve hře dva klíčové procesy

1. Kumulace mikropoškození

- Únava kosti

2. Reakce kosti

- Adaptace

- Oprava

 

Únava kosti

 • Cyklická zátěž vede k drobným poškozením, kterých s každým cyklem přibývá - kost se oslabuje.
 • Kost je poškozena mikrotrhlinkami v nejzatíženější oblasti (obr. výše)
 • Mikrotrhlinky se kumulují a vznikají fraktury
 • Fraktury mohou progredovat do zlomeniny kosti

 

Únavová životnost kosti

 • Je dána počtem cyklů určitého zatížení, než dojde k selhání 

Dlouho se zdánlivě nic neděje, až od určitého počtu cyklů se kost začne zcela hroutit.

Únavová životnost kosti (počet zátěžových cyklů vedoucích k selhání) je logaritmicky závislá na rozsahu deformace (napětí) s každým cyklem zátěže (RIGGS, 2002). Stupeň deformace je funkcí velikosti zatížení a tuhosti kosti. Tuhost kosti je určena geometrií kosti a materiálovými vlastnostmi tkáně, ze které je vytvořena. Je dobře známo, že celkový tvar a konstrukce většiny kostí jsou geneticky předem určené; nicméně jejich hmotnost, trojrozměrná struktura a mikrostrukturní vlastnosti jsou všechny schopné změny v odezvě na změnu jejich mechanického prostředí. (Mezerová 2006)

 • Je dána počtem kroků a rychlostí
 • Vysoká míra zátěže - krátká únavová životnost kosti

 

Zatížení spěnkového kloubu

- krok (4 km/h)  - 0,8 t
- klus (13 km/h) - 2,3 t¨
- cval (27 km/h) - 2,6 t
- trysk (48 km/h) - 4,0 t
 

Riziko fatality u plnokrevníků

 
 • delší kariéra a vyšší počet dostihů - akumulace poškození v průběhu času 
 • vyšší počet dostihů během 30 dnů a start v dostihu 14 dní před zraněním - zrychlená kumulace poškození
 

Riziko eliminace pro kulhání u vytrvalostních koní

 • Méně než 90 dní mezi závody - zrychlená kumulace mikropoškození
 • Kumulace mikropoškození - čím delší kariéra, tím hustší mikrotraumata (obr.)

Kumulace mikropoškození

 • Příliš mnoho kilometrů
 • Příliš velké vzdálenosti během krátké doby
 • Vysoká rychlost
 

Adaptace kosti

 
 • kost se adaptuje na typ zátěže
- práce v klusu - kost se přizpůsobuje klusu
 
- práce ve cvalu - kost se přizpůsobuje cvalu
 
 • K adaptaci stačí menší objem zátěže - trénink 3x týdně
 • Při zvýšení rychlosti snížit vzdálenost
Adaptace kosti znamená zvýšení odolnosti proti únavě
 

 

Riziková období

 
 • Zahájení tréninku
 • Návrat do tréninku po období odpočinku

 

Čas na adaptaci kosti

 
 • Plná adaptace po 8-12 týdnech

Obr. - nedostatečná x dostatečná doba na opravu poškození

Chyby v adaptační fázi

 
 • Začínající koně - příliš mnoho tréninku příliš brzy
 • Velké výkyvy v úrovni tréninku
 • Adaptace na jinou úroveň zátěže - žádná cvalová práce před závodem, ale cválá v soutěži
 

Oprava - remodelace kosti

Kost prochází neustálou přeměnou - přestavováním  či remodelací, neustále tak reaguje na změny vnějšího (zátěž, terén) a vnitřního prostředí (hladiny minerálů, věk). Tato remodelace je velmi aktivní v pokročilé fázi životnosti únavy kosti.
 
Remodelace probíhá tak, že se příslušná část kosti odbourá a pak nahradí novou. To se děje neustále, je to normální proces.
 
 

Trénink inhibuje remodelaci

 
 • Oprava kosti probíhá v klidu, nikoliv při tréninku nebo při závodech 
 • Zvýšená intenzita remodelace v klidu a při mikropoškození
 • Při intenzivním tréninku dochází (viz. obr. níže):
- kumulaci mikropoškození
- útlumu remodelace
- míra útlumu remodelace závisí na frekvenci a intenzitě zátěže ve vysoké rychlosti
 

Co děláme špatně pro remodelaci kostí

 • Přílišný útlum remodelace - nadměrným tréninkem
 • Příliš dlouhá období trénování a závodů
 • Nedostatek času na zotavení - nedostatek času na adaptaci kostí (viz. dva obr. níže - doba odpočinku x míra mikropoškození)

 

Závěr

 • Zranění nejsou náhodné události, které se dějí mimo naši kontrolu
 • U koní v tréninku a během závodu dochází ke kumulaci poškození
 • Koně mají svůj limit objemu rychlé práce, který vydrží
 • Je třeba najít rovnováhu mezi tréninkovými a netréninkovými fázemi, aby mohlo dojít ke zotavení
 • Kost je třeba adaptovat na typ zátěže, které bude vystavena

 

Všichni myslete na to, že

 •  kůň je vrcholový sportovec
 • koňský atlet má své biologicky dané limity
 • kostra koně má své limity
- pokud máte pochybnosti, buďte obezřetní
- buďte naladěni na koně, abyste rozeznali příznaky bolesti kostí
- absence kulhání ani negativní rtg neznamená, že není problém
- dejte koni nezbytný čas na zotavení 
 
 

Geny?

 
Jen pro doplnění pár slov ke genetice, která není v oblasti zlomenin ve vytrvalosti důkladně zmapovaná, ale jistě se to časem objeví. Cit. z Analýza výskytu fraktur, (MEZEROVÁ 2006): 
 
Dědivost zlomenin se pohybuje v rozmezí 0,03 až 0,11, osteoartritidy 0,01-0,15, zranění mezikostního vazu 0,05 až 0,17 a šlach 0,09-0,20. Bylo zjištěno, že riziko zlomenin, osteoartritidy, zranění mezikostního vazu a šlach, u populace koní v Hong Kongu, mají významné dědičné složky, které naznačují, že selektivní chovatelské přístupy mohou být do budoucna úspěšné při snižování genetických rizik (WELSH ET AL., 2013). Jedním z koní, kteří jsou zmiňováni v souvislosti s předáváním slabé konstituce je Unbridled´s Song (Unbridled – Trolley Song, Caro), který jako tříletý utrpěl frakturu na levé přední končetině a poté i ve čtyřech letech na druhé přední končetině a byl po dvanácti dostizích puštěn do chovu. A zde začal problém narůstat, nepřipouštěl pouze klisny, které mají rodokmen slibující pevnou konstituci, ale i klisny se slabou konstitucí. Byl například otcem jednoho z odstrašujících příkladů posledních let - Eight Belles (Unbridled´s Song – Away, Dixieland Band), která po doběhu na druhém místě ve slavném Kentucky derby, utrpěla komplikované fraktury spěnkových kloubů na obou předních končetinách. Unbridled´s Song sám o sobě nese pouze jednu linii Raise a Native (Native Dancer – Raise You, Case Ace) skrze Mr. Prospector (Raise a Native – Gold Digger, Nashua), která je známa slabou konstitucí, ale bohužel i jedna linie je dost. Unbridled´s Song je příkladem, jak nešťastně se může vyjádřit genetická výbava jedince, protože jeho rodokmen nabízí také mnoho příležitostí, jako je Fappiano (prochován na rychlost Bull Dog/Marguerite de Valois), Caro (vysoká denzita kostí) nebo Lucky Spell (konstituční tvrdost, krev Princequilla). Otec Unbridled´s Song, Native Dancer, je dáván do souvislosti právě s předáváním „slabých“ kostí...
 
 
 
Pozn.
 
V závěru článku Pippa Cuckson zmiňuje podiv nad tím, že v UAE bylo za celou zimní sezónu 2016-17  na 600 eliminací a pouze 9 koní vyšlo z vet gate s důvodem ME-TR, u koně bylo tedy aplikováno invazivní ošetření. Podle autorky článku není tento počet důvěryhodný - už jen z toho důvodu, že rapidní pokles ME-TR nastal po novém pravidle FEI - 25 bodů penalizace za ME-TR a po sto bodech je jezdec na 2 měsíce suspendován. 
 
Zmínila také video z King Cup v Bahrainu, kde kůň utrpěl frakturu. Znechucení nad tím, že nikdo z jezdců nezastavil, s ní sdílím - a stejně tak obavy, kdyby se toho chytila PETA (organizace na ochranu zvířat.) a začala se vytrvalostí zabývat. 
 
 
Zdroj: