Otevřený dopis pěti špičkových vytrvalostních veterinářů týkající se excesů v Compiegne 2014

23.06.2014 22:14

Dr. Vet. Christophe Pelissier Dr. Vet. Pierre Romantzoff

Dr. Vet. Antoine Seguin Dr. Jean-Louis Leclerc

Dr. Vet. Agnès Benamou-Smith

 

Po mezinárodních závodech v Compiegne (FR) 23.-25.5. odjíždělo pět veterinárních lékařů „znechucených, unavených a rozhořčených“ kvůli několika excesům včetně fotografie na kost vyhublého koně, a kvůli klisně, která uhynula během závodu.

I když průběh závodů vypadal dobře na papíře po stránce organizace, pozdní přihlášky vedly k nedostatečnému počtu funkcionářů a sbor rozhodčích byl nucen „čelit stálému velkému tlaku ze strany některých soutěžících, kteří pořád protestovali proti jejich rozhodnutí a zkoušeli systematicky podvádět“. Ošetřující veterináři také museli řešit příliš mnoho metabolických problémů, kvůli kterým byli tito koně eliminováni.

„Naše analýza příčin tohoto stavu. „ píšou veterináři, „ ukazuje, že současné praktiky některých zemí skupiny 7 je hodně vzdálená od původního ducha tohoto sportu. Těmto jezdcům už nejde o to dosáhnout výkonu v souladu se svým koněm, ale ženou své koně za hranice jejich kapacity. Takový nebezpečný přístup svými následky překračuje možnosti veterinárních týmů a proto není možná dále garantovat bezpečnost soutěžících koní.

Velký počet ošetřených koní se zotavil dobře, ale u několika byl nutný další zásah. Jednoho  z těchto koní, klisnu,u které se rozvinul „neurologický syndrom ve třetí uzávěře“ , nebylo možné zachránit a uhynula.

Veterinární lékaři vidí pokrok ve vytrvalostním sportu v Evropě, kde se  od dob špatně trénovaných a menežovaných koní  stále zvyšuje uvědomělost jezdců, kteří se učí odpovědnosti ke svým koním. A na druhé straně je tento sport degradován na závody žokejů, kteří o koních, které jedou, nic nevědí, a koně jsou dopováni látkami maskujícími únavu.

„Dnes se bohužel setkáváme s některými jezdci, kteří koně sotva znají, nerespektují  ho a kteří mají ve zvyku podvádět, lhát a překrucovat informace. Za těchto podmínek „moderní“ vytrvalostní  sport nemůže zajistit bezpečí koní.  Jako veterinární lékaři s tímto stavem nesouhlasíme stejně jako s neefektivností nebo nedostatkem skutečných změn ze strany FEI, které by řešily tento problém…“

Tento dopis byl publikován 11. června ve Francii a jeho plné znění v anglické verzi můžete najít zde:

https://www.endurance.net/international/UAE/2013FEIControversy/open_letter_to_endurance_June_2014_EnglishVersion.pdf