"Neviditelní"

11.11.2016 14:57

Řešení problémů ve vytrvalosti, otázky kolem příčin utrpení koní i klesající důvěra v ochranářské organizace - to byla zásadní témata výroční konference celosvětové organizace na ochranu welfare koní World Horse Welfare. Pokud jde o název "neviditelní" -  pak jde o armádu trpících koní, o kterých nikdo neví, jsou pro veřejnost "neviditelní" - a jen díky ochranářským organizacím se jejich vážná situace dostává na světlo. 

 

Vytrvalost - model BouThib

Podle WHW jsou ve vážné situaci koně vytrvalostní a na konferenci představil své řešení šejk Sultan bin Zayed Al Nahyan už známý model BouThib. Klan Al Nahyan má za sebou také jednu "kańku" , když bratr šejka Sultana v roce 2005 nejprve přišel o zlato na MS v Dubaji kvůli dopingu, načež mu ji zase FEI vrátila...  nicméně  dnes je šejk Sultan hlavním hlasem proti dostihovému typu vytrvalosti. Jeho slova na konferenci WHW: 

 

"Každý úspěšný sport musí mít dobrá pravidla. Plně podporujeme pravidla FEI a EEF, ale v průběhu sezón jsem si uvědomil, že tato pravidla umožnila vytvoření nového typu vytrvalosti orientované především na rychlost. Jezdci se stali žokeji a důsledkem jsou snižující se počty koní, kteří závod dokončí,  úmrtí a metabolické problémy, což je hojně prezentováno v médiích. Začíná být nemožné tento fakt ignorovat. Podstata vytrvalostního jezdectví zohledňující respekt ke koni a horsemanship se ztratila a jde o vítězství za každou cenu. 

V BouThib se od začátku snažíme, aby welfare a horspemanship bylo ve vytrvalosti nejvyšší prioritou. Viděl jsem, jak problémy v BouThib narůstají a dal jsem jasně najevo těm, kteří pro nás pracují, že situaci buď vyřešíme nebo s vytrvalostí skončíme...

 

Upravili jsme pravidla pro naše místní podmínky, kde jsou tratě rovinaté a snadné, lze je však využít všude podle typu krajiny. Šlo o dvě zásadní věci:

 

  1. Rychlost a jak ji snížit - je to problém číslo jedna.Čím je rychlost vyšší, tím větší riziko metabolických problémů, kulhání, zlomenin a smrti.
  2. "Fit to continue" - snížení rychlosti jsme vyřešili 4 způsoby (národní závody):
  • tepová frekvence 56 (FEI 64)
  • čas vstupu do veterinární kontroly ve všech kolech do 10 minut (FEI 20 min.)
  • maximální rychlost 20 km/h, nedodržení znamená penalizaci nebo diskvalifikaci
  • povinné přestávky 40 minut, při re-checku 50 minut
 
Dále jde o obnovení partnerství jezdce a koně. Styl vytrvalosti v UAE tuto obvyklou úzkou vazbu jezdce a koně zničil. Koně jsou často ježděni a trénováni nezkušenými jezdci a trenéry, což bývá příčinou špatného welfare ignorance a z ní vyplývající špatné zacházení a krutosti. 
 
Řešení. Zavedli jsme Best Endurnace Ride Challenge 
 
Jako pobídku k podpoře welfare koní a vrácení odpovědnosti jezdcům a trenérům vítězové obdrží 70% z prize money.
O vítězství rozhodne  5 základních kritérií, a to prostřednictvím systému bodů za:  rychlost; čas na zotavení; CRI; TF; chody / kulhání.
 
 
Kontrola jezdců a trenérů a jejich týmů:
- Posílit fair play na trati a ve vet-gate oblasti a sledovat, zda jsou dodržována pravidla.
- Zavést co nejobjektivnější hodnocení.
- Vyvinout metodu testování hypersenzitivity.
- Prosazovat účast na brífinku jako součást vstupních kvalifikací.
- Instalace televizních kamer ve všech oblastech.
- Napajedla každý kilometr. Zákaz crewingu s výjimkou těchto bodů s výjimkou nouzové situace. .
- Omezení počtu členů servisního týmu na koně a kontrolovat prostřednictvím čísel shodných s číslem koně..
- Zákaz  crewingu v posledních 2,5 kilometrech a koně musí udržovat pohyb vpřed až do cíle.
- Omezit počet aut na trati, max. jedno na 5 koní. Dvě na více koní.
- Namátkové kontroly jezdců..
- V roce 2017 sezoně budou ve všech kolech technické prvky.
- Základní FEI a národní pravidla platí.
- V sezóně 2017 lze očekávat tratě technicky náročné.
 
Dále se projev Al Nahyana týkal implementace těchto národních pravidel a jejich pozitivního dopadu, ohlasu i ze strany FEI. V příštím roce povedou trasy soutěží i mimo cest pro vozidla, kde jezdci budou muset začít přemýšlet a převzít odpovědnost. 
Jako pobídka k podpoře pohodu koně a vrátit odpovědnost vůči jezdců a trenérů v rámci vzdělávání vítězové obdrží 70% z prize money.
Vítězové jsou podporovány na 5 základních kritérií, a to prostřednictvím systému bodů: parametrech rychlosti; Doba zotavení; srdeční obnovit index; metabolics; gate / kulhání.
Způsob řízení jízdního ke kontrole jezdce, trenéry a jejich následovníky příliš.
- Posílit fair play na trati a ve vet-gate oblasti zajistit soutěžící může být řízen a jsou dodržována pravidla.
- Zavést co nejvíce objektivní hodnocení jak je to možné.
- Vyvinout metodu testování přecitlivělosti na metablock.
- Prosazovat účast jízda brífinků jako součást vstupních kvalifikací.
- Instalace cc televizní kamery ve všech oblastech držet.
- Pevné vodní bodů každý kilometr. Ne crewing s výjimkou naléhavých mimo body.
- Omezení počtu členů posádky na koně a řídit posádku prostřednictvím číselných vest ke správě číslo kůň.
- No crewing povoleny v posledních 2,5 kilometru a koní musí udržovat při jízdě vpřed až do konce řádku.
- Omezit počet aut na trati, aby jeden za 5 maximálně koně. Dva na více koní.
- Namátkové kontroly pro jezdce.
- Spot ID kontrola jezdců a substituce úlovku.
- Může být povinné testy přecitlivělost na vnější citlivé na blokování končetiny nervů.
- V roce 2017 sezoně uvidíme další technické a přírodní studiích zahrnujících ve smyčkách.
- Základní FEI a vnitrostátní pravidla platí také v celém textu.

 

Nedůvěra v charitativní organizace

Na programu konference byla také přenáška týkající se poklesu důvěry veřejnosti vůči neziskovým organizacím (novinář Antony Hilton, analytik Cian Murphy) a toho, co musí tento sektor podniknout, aby tento vývoj zvrátil. (pozn. -  ve Velké Británii zkrachovala velké neziskovka pracující s dětmi, veřejnost je daleko pozornější vůči tomu, jak nakládají organizace s dary. Podle předsedy komise pro charitativní organizace Williama Shawcrosse za poklesem důvěry stojí "pochybné fundraisingové aktivity, netransparentní nakládání s prostředky a kolaps Kids Company). 
 
 

Dalšími body konference bylo zdraví a welfare dostihových koní v Číně (Chris Riggs, Jockey Club Hong Kong) a na závěr ze strany pracovníků WHW představení interaktivní prezentace "Charita v akci". Prezentace se týkala zviditelnění "neviditelných" koní včetně pracovních koní v jižní Africe, zlepšení podmínek na porážkách (včetně kamerového systému) a skrytých a neviditelných problémů zranitelných koní ve Velké Británii.