Konečný verdikt v "kofeinové kauze"

15.12.2017 17:46

Co používají ve špičkových stájích v UAE za krmné doplňky pro vytrvalce? Aneb...tribunál FEI rozhodl 30.listopadu. Kontaminaci doplňkového krmiva vzal v úvahu stejně jako plánovanou překvalifikaci paraxanthinu do kontrolovaných (nepovolených v soutěži) látek. Jedná se o tento případ:

7 jezdců, 3 trenéři a 9 koní ze třech stájí UAE (stáje MRM, F3 a F7) bylo začátkem roku dočasně suspendováno pro pozitivní dopingový nález z 26.listopadu 2016 a 14.ledna 2017. Koně soutěžili v těchto termínech na závodech v Abu Dhabi. Anti-dopingový test prokázal přítomnost kofeinu, theobrominu, theophylinu a paraxanthinu u 8 koní, u devátého koně flumetazon. Koně, jezdci i trenéři byli dočasně suspendováni.

  • 27.března nebylo vyhověno žádosti jezdců a trenérů na zrušení suspendace. 
  • 26. dubna požádala FEI o zrušení suspendace pro jezdce a trenéry z důvodu plánované překvalifikace paraxanthinu z kategorie zakázaných látek do kategorie kontrolovaných látek. Rozhodnutí o překvalifikaci padlo v březnu 2017.  Přestože paraxanthin přejde až od 1.1.2018 do kategorie nepovolených-kontrolovaných látek (při prokázání jejich přítomnosti ve vzorku nejsou sankce tak vysoké, jako v případě pozitivního nálezu zakázaných látek) - rozhodovalo se ve smyslu "lex mitior" - tedy mírnější verzí sankce. Současně se řešila žádost FEI o prodloužení trestu Abdulla Ghanim Al Marri and  Khalifa Ghanim Al Marri vzhledem k tomu, že už několikrát porušili anti-dopingová pravidla.
  • Změna v kategorizaci zakázaných látek byla oficiálně deklarována 27. září 2017 - vzhledem k tomu, že změna v kategorizaci  zak.látek se musí stanovit tři měsíce předtím, než je začleněna do seznamu, je tedy  jisté, že paraxanthin bude "jen" kontrolovaná látka. 
  • Další vývoj - v období od března do 10.července byla podána další vysvětlení ohledně pozitivního dopingového nálezu. Bylo zjištěno, že v červenci 2016 stáje MRM, F3 a F7 požádaly dodavatele krmení, aby jim připravil doplńkový mix z následujících ingrediencí:

 • Cell E Premium se Selenem z Kohnke's Own Products;

 • Pure Vitamin C odTRM;

 • Stamox Vet (prášek z červené řepy) od Stamox

• Čisté  DMG od  TRM; 

Cosequin ASU Plus z laboratoře  Nutramax.

 
Vzhledem k tomu, že pozitivní výsledek testu se objevil právě u těchto třech stájí, které odebraly mix doplňků, bylo zjevné, že odtud pochází zakázaná látka. Šetřením se zjistilo, že byl náhodně do mixu přimíchán welness prostředek pro lidi Super Elixír obsahující kofein. FEI toto vysvětlení uznala  s tím, že odpovědné osoby mají své zavedené postupy, aby zabránily pozitivnímu nálezu antidopingového testu, nemohly přepokládat, že krmný doplněk obsahuje zakázanou látku. Podle FEI se jednalo o nešťastnou náhodu a odpovědné osoby nemohly předvídat přítomnost těchto látek v doplńku. Vzhledem k těmto okolnostem včetně  očekávané změny kategorie zakázané látky na kategorii kontrolovaných látek by sankce neměla být ve výši odpovídající pozitivnímu nálezu zakázané látky. 
 
Pro zajímavost - pokud test odhalí zakázanou látku, suspendace až 2 roky. V případě kontrolované látky je to až 6 měsíců.
 
 
Výsledkem všech předložených faktů a vysvětlení je dohoda mezi FEI a odpovědnými osobami uzavřená 7.listopadu 2017 (FEI versus Amy Louise McAuley, Sh Hamed Dalmook Al Maktoum, Saeed Sultan Shames Al Maamri, Sh Rashid Dalmook Al Maktoum, Abdulla Ghanim Al Marri, Saif Ahmed Al Mozroui and Saeed Ahmad Jaber Al Harbi). Suspendace jezdců a trenérů 2 měsíce (od 30.ledna 2017) s výjimkou případu Flumetasonu (6 měsíců). Pokuta ve výši 1500 CHF plus 1000 CHF náklady řízení pro každého jezdce a trenéra. 
 
Co se týče Flumetasonu, jezdec odpovídá za to, co jeho veterinář koni podá. Látka byla injekčně podána koni dostatečně dlouho před startem - nicméně byla detekována ve vzorku. Sankce v tomto případě je 6 měsíců - ale vzhledem k průtahům řízení kkolem paraxanthinu, které nezavinil jezdec - odpovědná osoba. Suspendace se v takovém případě počítá od data odebrání vzorku - a po dobu suspendace jsou všechny výsledky dosažené v soutěžích anulovány. 
 
Do spletitosti celého případu se můžete detailněji ponořit zde: Cases 2017_BS01-BS08 - 2017_CM06 - FEI Tribunal Decision - 30 November 2017_corrected.pdf (240312)

 

https://www.i-endurance.cz/news/tribunal-fei-zrusil-docasnou-suspendaci-7-jezdcu-uae/