Klíčem k čisté disciplíně je vzdělávání a informovanost

06.10.2015 06:50

Prezident FEI Ingmar de Voss vydal prohlášení týkající se blížící implementace Equine Anti-Doping and Controlled Medication Program (EADCMP) k 1. lednu 2016. V současné době probíhá administrace programu v rámci skupin I a II, od ledna se bude týkat celého světa.

FEI se snaží o osvětu kolem programu u národních federací, sportovců a jejich týmů. "Pro všechny sporty jsou důležité čistota a fair play, ale ještě důležitější je to tam, kde jsou součástí sportu zvířata vzhledem k jejjich welfare," říká Ingmar de Voss, "FEI má přísná pravidla  na ochranu welfare koní. Welfare a fair play vždy jsou a budou hlavními pilíři FEI."

"Nyní máme v kalendáři FEI skoro 4000 mezinárodních závodů a jako světová řídící organizace je naší odpovědností zajistit bezpečnost našich sportovců a samotného sportu a k tomu patří také podpora čistoty, " pokračuje, " Máme striktní antidpopingovou politiku a seznam zakázaných látek čítá přes 1000 položek, proto je klíčové, aby si jezdci a jejich veterináři  byli vědomi toho, co podávají svým koním."

"Samozřejmě musí být koně léčeni, když jsou zranění nebo nemocní, ale v době soutěže nesmí v těle koně zůstat nic z toho, co mu bylo podáno, abychom udrželi integritu našeho sportu. Zvýšená informovanost - povědomí a vzdělávání jsou klíčové. Poselstvím je čistota."

Prezident Ingmar de Voss tímto prohlášením reagoval na současné dopingové případy.

 

www.thehorse.com