FEI získala ocenění Sportovní federace roku 2016

11.12.2016 22:29

8. prosince se v Ženevě konala mezinárodní sportovní konference (ISC - International Sport Convention) a proběhl ceremoniál udílení různých ocenění. FEI se stala sportovní federací roku 2016 za svou práci pro jezdecký sport, leadership v oblasti integrity a vedení.

Letos FEI získala další ocenění týkající se klíčových prvků kampaně - Dvě srdce pro OH Rio, seriál Hoofloose a Billy to Rio.