FEI x UAE - opatření pro welfare koní ve vytrvalosti

03.02.2017 23:52

3.února 2017 generální sekretářka FEI předložila sérii opatření týkající se závažných problémů s welfare koní ve vytrvalosti v UAE. Tato opatření budou implementována FEI i národní federací UAE (EEF). 

Vzhledem k fatálním případům sedmi koní v UAE během čtyřech týdnů - 6 v národních soutěžích UAE a 1 v soutěži FEI a dnešních zpráv o sedmi nepříznivých analytických poznatcích (viz.níže), požaduje generální sekretářka FEI Sabrina Ibanez okamžitou akci ze strany EEF. 

 

 • "Požádala jsem národní federaci UAE, aby neprodleně vydala opatření k řešení situace a uvítali jsme, s jakou rychlostí v této závažné záležitosti zareagovali", říká generální sekretářka, "už jsme také vyjádřili naše obavy, že fatální fraktury v UAE jsou důsledkem přetrénování a pre-existujících poškození, která nemají dostatek času na zhojení."
 • Studie, které FEI provádí a které budou prezentovány nejprve na Sports Forum a podrobněji na Endurance Forum v Barceloně 23. a 24.května, nám pomohou objasnit příčiny, takže následná opatření by měla být prevencí podobných tragédií v budoucnosti."
 • Sekce věnovaná rizikovým faktorům a zlomeninám ve vytrvalosti se bude konat 2.den na Sports Forum 11.dubna v Lausanne.První výsledky studie o zraněních ve vytrvalosti budou prezentovat Dr.Tim Parkin a Dr.Euan Bennet z Univerzity Glasgow, o únavě kostí bude přednášet Dr.Chris Witton z Univerzity v Melbourne.
 • "Jestliže na základě vědeckých údajů dojdeme k jasnému konsensu ve věci okamžité akce, navrhnu využití mimořádných procedur pro urychlení implementace nových pravidel, jak tomu bylo v podobné případě," řekla Ibanez.
 • Navíc bude FEI v UAE pořádat sérii setkání s trenéry a týmovými veterináři v UAE kvůli vysokému počtu katastrofických zranění v tomto regionu.
 •  

Národní federace UAE odpověděla na požadavek FEI, aby okamžitě reagovala na situaci, těmito opatřeními:

 
 • stáje, jejichž koně utrpěli katastrofické zranění,musí předložit celou medikační historii každého koně, každý podávaný lék. Dále detaily nutričního managementu a tréninkového režimu včetně používaných metod, počtu odtrénovaných hodin a kilometrů, časů a terénu
 • prověření všech vytrvalostních tratí v regionu včetně detailního posouzení podmínek na trati
 • inspekce na všech zbývajících závodech sezóny v UAE v roce 2017 vedené skupinou expertů ve  vytrvalosti, zkušenými veterináři a vedoucím vet. komise FEI
 • přímá spolupráce s místními pořadateli závodů při vyšetřování zranění koní na jejich trati - závodech
 • zvýšení sankce vůči osobám zodpovědným za zranění koně včetně uložení maximální povolené pokuty 15 000 euro
 • rozšířit kategorii osob, které mohou být zodpovědnými osobami kromě jezdců, veterinářů a trenérů
 
 
"Nový management v UAE je mnohem vstřícnější než bývalé vedení, je mnohem angažovanější a transparentnější," tvrdí generální sekretářka FEI. 
 
U sedmi koní startujících ve čtyřech různých soutěžích v Al Wathba v Abu Dhabi byly prokázány zakázané látky. Sedm jezdců a čtyři trenéři -Ismail Mohm, Khalifa Ghanim Al Marri, Mhm Ahmed Ali Al Subuse byli dočasně suspendováni počínaje dnem 30.ledna. Rovněž bylo suspendováno na dva měsíce 7 koní.
 
"Porušení antidopingových pravidel bereme velmi vážně a poslední pozitivní nálezy jsou jasným dokladem, že zakázané látky zachytíme," prohlásila Ibanez.
 
"Je to poprvé, kdy jsou suspendováni vedle jezdců i trenéři, ale pokud je více případů u jednoho trenéra, je zjevné, že v managementu jeho stáje není něco v pořádku.Okamžitá suspendace trenéra, spíše než čekání než proběhne řízení s jezdcem, jasně ukazuje, že FEI nehodlá tolerovat jakýkoliv pokus ovlivnit výkon koně."
 
 
 
Koně a jezdci: 
 • CASTLEBAR LIGHTENING - jezdec Saeed Sultan Shames Al Maamri
 • INTISAAR - šejk Rashid Dalmook Al Maktoum
 • MRASEEL - šejk Hamed Dalmook Al  Maktoum
 • SALAM BANQUETOL - Abdula Ghanim Al Marri
 • TOM JONES  TE - Abdula Ghanim Al Marri
 • ASPENVIEW AMIR - Saeed Ahmad Jaber Al Harbi
 
 
Podrobnosti k případům zde: Inside.fei.org...