FEI - návrhy na změny pravidel v roce 2017

04.10.2016 23:43

V červenci zaslala FEI národním federacím návrh na změny prav pro rok 2017. Do 9. září - do půlnoci, bylo možné se k těmto návrhům vyjádřit - v plném znění najdete návrh zaslaný na NF zde: FEI_Endurance_Rules 2017_Memo_Proposal.pdf (625551) . Padly nějaké návrhy ze strany ČJF? 

Vybrané navrhované změny:

Kvalifikace novice u starších koní

 
U koní 8 letých a starších (čl. 816.1.2 a 816.1.3) mohou splnit jezdci a koně, nikoliv nutně jako dvojice, kvalifikaci, pokud nasbírají v průběhu 36 měsíců celkem 240 km na maximálně 3 soutěžích CEN.
 

5 hvězdová stupníce obtížnosti CEI

 
Mezinárodní soutěže budou rozčleněny od jedné do pěti hvězd. jedná se o návrh belgické NF. Tento systém má být vhodný pro průběh postupu v kariéře koní a jistou odměnou pro velké pořadatele, kteří mají možnost hostit 5 hvězdové závody.
 

5* 

 • 120-160 km jednodenní, 90-100km/den - dvoudenní, 70-80 km/den - třídenní a více
 • max. TF ve vet-gate 64 do 20 minut, ceny finanční a věcné v hodnotě min. 20 000 CHF
 • timing- systém
 • FEI jmenuje funkcionáře
 • ustájení dle veterinárních pravidel
 • pre-ride briefing vedený v angličtině povinný pro všechny funkcionáře, trenéry a jezdce
 

4*

 • 151 - 160 km jednodenní, 90-100 km/ den -  dvoudenní, 70-80 km/den - tří a vícedenní
 • max. TF ve vet-gate 64 do 20 min.
 • ceny finanční a věcné do 19 999 CHF
 • FEI může jmenovat funkcionáře
 • pre-ride briefing důrazně doporučen všem funkcionářům, trenérům a jezdcům, může být vedený v jazyce hostitelské federace, v případě potřeby povinnost překladu do angličtiny 
 •  
 • 3* 

 • 130 -  150 km jednodenní nebo 70-89 km/ den - dvoudenní
 • 64  tepů do 20 min
 
2* 
 • 110 - 129 km jednodenní
 • TF 64 do 20 minut
 

1* 

 • 80 - 109 km jednodenní
 • TF 64 do 20 min.
 
CEIO soutěže mají stejné hvězdové rozřazení jako CEI

 

Věk koní

 • 1* - 6 a více let
 • 2*  - 7 a více let
 • 3* - 4* - 8 a více let
 • 5*  - 9 a více let

Odznaky

 • Bronzový za 1 dokončený šampionát
 • Stříbrný za 2 dokončené šampionáty
 • Zlatý za 3 dokončené šampionáty
 

Povinné přestávky

 • do 49,99 km - 5 dní
 • 50,01 - 79,99 km - 12 dní
 • 80,01 - 109,99 - 16 dní
 • 110,01 - 129,99 km - 19 dní
 • 130,01 - 149,99 - 26 dní
 • 150 km a více - 33 dní
 • Světové a kontinentální šampionáty - 40 dní
 

Nový článek 815.3.5

Národními výsledky nelze přerušit prodlouženou dobu odpočinku aplikovanou na koně FEI , kteří byli vyloučeni za nepravidelnost chodů nebo metabolické problémy v několika závodech za sebou.

 

Čl. 815.3.6

 • Pokud není kůň předveden v závěrečné veterinární prohlídce, jeho jezdec dostane 100 trestných bodů.
 • Nekorektní chování vůči  a) funkcionářům závodů a dalším osobám spojeným s akcí (ostatní jezdci, novináři, veřejnost atd.) a/nebo b) pracovníkům dopingové kontroly, vyšetřujícím veterinářům a jejich doprovodu a/nebo komukoliv, kdo je u odběru vzorků, obdrží 100 trestných bodů.

 

Návrh na Světové jezdecké hry

 • Dvoudenní závod, 160 km
 • Tři jezdci v týmu
 • Dva jezdci v jednotlivcích

 

Konec nominativních přihlášek

Ruší se nominativní přihlášky, budou jen definitivní

 

Podle podmínek soutěže a s ohledem na welfare koní bude možné

 • Snížit TF
 • Zkrátit dobu na vstup do VG
 • Prodloužit povinné přestávky

Pre-ride

Technická komise vytrvalosti FEI může vyžadovat konání testu závodu aspoň 6 měsíců před konáním šampionátu, za těchto podmínek:

 • Délka trati stejná nebo blížící se co nejvíce délce tratě v šampionátu
 • Stejná nebo co nejvíce podobná trať budoucí trati šampionátu
 • Stejný nebo z co největší části stejný panel funkcionářů jako bude v šampionátu
 • Stejný poskytovatel časomíry a měření TF