FEI má poprvé ve své historii generální sekretářku

16.01.2015 20:07

Sabrina Zeender je jméno nové generální sekretářky po Ingmaru de Vossovi, který je nyní prezidentem FEI. Je to poprvé v historii FEI, kdy bude tuto funkci zastávat žena.

Zvolení Vosse do čela FEI a na základě jeho návrhu jmenování Sabriny Zeender do klíčové manažerské pozice odráží novou éru profesionalizace Mezinárodní jezdecké federace.

 Jak prohlásil Ingmar de Voss: „fakt, že jsme byli  schopni  obsadit tak významné postavení, jasně ukazuje, že FEI se rozrostla do profesní organizace s vysoce kvalifikovaným týmem.“

 

To je zcela v souladu se současným světem, kde - pokud má být jakákoliv sportovní organizace úspěšná, management musí být profesionální. Řízení sportu je dnes novým a žádaným oborem studia a mnohé sportovní svazy si uvědomují, že jejich přežití a rozvoj nemůže být v rukou – byť nadšených -  amatérů (vzpomeňme, si, jak pohasla záře hvězdy Kateřiny Neumannové na MS v Liberci).

 

  • Sabrina Zeender (49) působila na pozici generální sekretářky dočasně po zvolení Ingmara de Vosse prezidentem.
  • Vzdělání: bakalářský titul z oboru Věda v komunikaci a dějiny na Bostonské univerzitě, diplom ze sociologie, politiky a managementu sportu na Univerzitě v Lausanne, Leicester a Montpellier.
  • V FEI působila od roku 1991, na pozici ředitelky, administrativy a exekutivy od roku 2011. Předtím byla činná v oblasti lidských zdrojů, finančního a administrativního koordinátora, sportovní administrativy, byla také vedoucí kanceláře generálního sekretáře. V letech 1995-98 dočasně FEI opustila, aby se mohla věnovat svému podnikání v USA
  • Před aktivitami v FEI pracovala s Telecom Japan TV Productions v New Yorku a v mezinárodní federaci Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) v Lausanne.
  • Sabrina Zeender je švýcarské národnosti s americkými, salvadorskými a rakouskými předky. Má dva syny, 18 a 21 let.
  • Hovoří plynně anglicky, francouzsky a španělsky.

www.fei.org