Tip pro začínající vytrvalce - etiketa na trati

14.12.2017 11:51

V úvodu platných pravidel vytrvalosti se píše: Není možné vyjádřit v pravidlech všechny představitelné možnosti. Jestliže není pravidlo, které by se mohlo použít při zvláštních okolnostech a nejblíže možný výklad případného pravidla by vyústil ve zřejmou nespravedlnost, je povinností Sboru rozhodčích a dalších FEI funkcionářů rozhodnout podle zdravého rozumu a „fair play“, s použitím všech dostupných technických možností včetně oficiálních videozáznamů (oficiální videozáznam je záznam pořízený TV nebo jinou společností určenou organizačním výborem) a tak se co nejtěsněji držet záměrů těchto i všeobecných pravidel jezdeckého sportu. Pak je pár nepsaných pravidel, která zkušení vytrvalci znají, ale proč si je nepřipomenout v etiketě podle americké vytrvalosti. Jak se tedy chovat - a jak se zachovat, když jiní komplikují situaci na trati? 

(Foto Michaela Litovová - start Euston Park 2012)

Pravidla na trati

 •          Trať je společná – trať není „tvoje“ – jen jsme si ji na chvíli vypůjčili. Když jsi na trati, chovej se jako host ve skupině hostů.
 •         Buď přátelský a zdvořilý – všichni spolu soutěžíme – a i když si každý volí na trati své tempo, chovej se vůči ostatním slušně.
 •          Neblokuj trať – pokud máš dost místa, abys uhnul na požádání jiného jezdce, pak to musíš udělat, jinak riskuješ diskvalifikaci za omezování jízdy jiného soutěžícího. To se týká i napájení na trati -  když potřebuješ koně napojit, nestůj v cestě ostatním jezdcům. Také neočekávej, že ostatní budou stát, dokud se tvůj kůň nenapije. Můžeš být diskvalifikován, jestliže jim budeš záměrně překážet v cestě. Pokud za tebou přijíždí jezdec a přeje si předjíždět, nemusíš zastavit, stačí mu uhnout na stranu. Jestliže máš kopavého koně, zastav a uhni zádí do strany nebo ho natoč do protisměru, abys předešel kolizi.
 •          Upozorni jezdce před sebou, že chceš předjet – pokud dojíždíš jezdce před sebou a máš v úmyslu ho předjet, upozorni ho na to o několik metrů dříve, aby měl šanci uhnout. Máš-li pocit, že tě neslyší, zavolej na něj znova. Nikdy nedělej to, abys kolem jezdce bez varování proletěl – jeho kůň se může leknout a hrozí nehoda. Jediná situace, kde není nutné ohlašovat svou přítomnost, je poslední úsek – dva až tři kilometry do cíle.
 •          Pokud jedeš s kopce, má přednost ten, který jede proti tobě do kopce.
 •          Měj koně vždy pod kontrolou – pokud ho nezvládáš, ohrožuješ sebe i ostatní na trati.
 •          Respektuj soukromý majetek. Každý úsek trati někomu patří – ať už státu nebo soukromé osobě. K majitelům pozemků se chovej vždy zdvořile, nic nezkazíš úsměvem nebo přátelským zamáváním. Ty jsi vyslancem tohoto sportu a lidé si s ním tvé chování budou spojovat.
 •          Drž se tratě – vytváření vlastní stezky nebo střihání zatáček poškozuje terén, vytváří paralelní stezku. Zkracování tratě v zatáčkách je proti pravidlům (AERC).
 •          Upozorni ostatní jezdce na trati na chování svého koně – pokud kope, dejte mu na ocas červenou mašli. Hřebcům se často dává žlutá mašle a není výjimkou, že začínající jezdec dá koni do ocasu zelenou. Ovšem nespoléhej na to, že úplně každý ví, co tyto mašle znamenají. Buď připravený, že to budeš muset vysvětlovat a chovat se tak, abys předešel problémům.
 •          Opusť s koněm trať, pokud se začne chovat nebezpečně. Pokoušet se vyhazujícího koně usměrňovat ve skupině ostatních není dobrý nápad, protože pokud vyhazuje, může je ohrozit. Sjeď z trati a vyřeš si se svým koněm problém.

Jak se zachovat, když...

 •          Pokud potkáš na trati koně s označeným ocasem barevnou mašlí, drž se od něj dál.
 •          Jak s koňmi, kteří se na tebe lepí a jedou „na ocase“ (tailgaiter)? Upozorni jezdce, ať zachová mezeru nebo ať tě předjede. Takoví koně často nejsou pozorní a může dojít k zašlápnutí tvého koně.
 •        Měniči tempa – od jezdce, který se drží těsně za tebou, pak prudce předjede a pak zničehonic zase prudce zpomalí… od takových co nejdál.
 • Babysitters - jsou to jezdci, kteří si jedou jízdu užít a nemají žádné závodní ambice. Rádi si popovídají a rádi se někoho na trati drží, počkají, než se tvůj kůň napije. Ty jim ale nejsi za to nijak zavázaný a pokud chceš jet sám, prostě to jí nebo jemu řekni. Nemůžeš nikomu zakázat, aby jel za tebou, ale neměl by se na tebe lepit (tailgaiter). Zastavit u napajedla, aby se něčí kůň mohl v klidu napít, nebo počkat, pokud si upravuje výstroj, to je zdvořilost, nic víc - nijak tě to k ničemu nezavazuje.A pokud ty sám někomu u napajedla zastavíš, neočekávej, že je jeho povinností udělat pro tebe totéž. Nezapomínej, že závodíš. 

Prvních a posledních deset kilometrů 

Na prvních kilometrech si koně připravuješ pro následující desétky kilometrů. Drž se své strategie. Pamatuj si, že závod se nevyhrává na začátku prvního kola. Je známo, že ti nejrychlejší na startu většinou nedokončí na rozdíl od těch, kteří jedou první kilometry někde uprostřed. Tvůj kůň s tím možná nesouhlasí, ale důležité držet si svou rychlost a koně a jeho srdce pod kontrolou.  Máš před sebou ještě celou trať, a když se kůň dobře rozehřeje po cca 8 kilometrech nebo po první veterinární kontrole, pak můžeš zrychlit. Na posledních 8 kilometrech se rozhoduje o vítězství a jezdci, kteří se chtějí dostat do top ten, vyrazí. Pokud jsi do této chvíle jel rozumně a kůň má slušné rezervy, je šance na umístění. Pokud na to má, aby cválal do cíle, jdi na to.