Endurance updates FEI - junioři a mladí jezdci

14.01.2016 07:16

Kategorie juniorů a mladých jezdců se týkají tyto dva články:

 

A:  Čl. 124.1 a 124.2 Všeobecných pravidel FEI

 

1. Jezdec odpovídajícího věku se smí zúčastnit soutěží a šampionátů FEI ve více než jedné kategorii mladých jezdců, juniorů a pony jezdců, ale v každé disciplíně jen v  jedné kategorii v šampionátu FEI v jednom kalendářním roce. 

2. Jezdec se smí zúčastnit soutěží a šampionátů FEI seniorů od začátku roku, ve kterém dosáhne 18 let, ale smí se zúčastnit FEI šampionátů v jednom kalendářním roce v každé disciplíně pouze v jedné kategorii - buď  juniorů nebo mladých jezdců nebo seniorů. Další výjimky týkající se věkové hranice jsou uvedeny ve sportovních pravidlech příslušných disciplín.

 

B: Čl. 815.1 Všeobecných pravidel FEI

 

1. Každá osoba, která dosáhne v daném roce 14 let a je pověřena jeho/její národní federací, má právo se zúčastnit všech vytrvalostních soutěží (CEI, CEIO, šampionátů v kategoriích junior, mladý jezdec, senior).

 

Z výše uvedených článků vyplývá:

 

  •  Jezdci  příslušného věku (buď mladí jezdci, junioři či děti) se mohou účastnit šampionátů FEI ve vytrvalosti pouze v jedné z těchto kategorií (buď mladí jezdci, junioři nebo děti) v jednom kalendářním roce;
 
  • Pokud se mladý jezdec, junior nebo děti účastni několika šampionátů FEI v jakékoliv z těchto kategorií v jednom kalendářním roce, nemohou se zúčastnit v jiných kategoriích ve stejném roce, včetně kategorie seniorů.
 
  • Článek 815.1 Všeobecných pravidel FEI  pouze stanovuje výjimku z věkové hranice pro účast v soutěžích FEI, a to za podmínek vyjádřených v tomto článku; ale neumožňuje účastnit se šampionátů FEI ve více než jedné kategorii v jednom kalendářním roce.
 
Zdroj: