Endurance update FEI - zvýšení cen koní versus welfare

22.11.2015 10:39

 

Šestým listopadem je datovaný dopis, který tento měsíc poslali funkcionářům vytrvalosti ředitel vytrvalostního výboru FEI Manuel Bandeira de Mello a předseda technické komise vytrvalosti Brian Sheahan

 

Jejich vzkaz je prostý – vytrvalost bují, stejně tak se obchod s vytrvalostními koňmi z hvězdových soutěží. Co to znamená? 

 • zvyšuje se poptávka po koních
 • zvyšuje se tržní cena hvězdových koní
 • tlak na prezentaci mladých koní ve sportu co nejdříve
 • zvyšující se konkurence v národních i mezinárodních soutěžích vede ke zvyšování rychlosti
 • rychlejší závody zvyšují riziko pro welfare koní
 • větší odpovědnost veterinářů vůči ochraně welfare koní
 • nárůst schopností vytrvalostních funkcionářů a veterinářů

 

Výše uvedený vývoj není pro náš sport špatný za předpokladu, že zůstaneme vnímaví vůči týrání koní a vždy se bude dbát na to, že “ welfare koní je nejvyšší priorita“ . Týrání koní je popsáno v článku 142 Všeobecných pravidel FEI. Odkazujeme vás na seznam příkladů týrání a zvláště na větu „soutěžit s koněm, který je vyčerpaný, kulhá nebo je zraněný“.  Týrání koní může kdykoliv oznámit jakákoliv osoba. Podání protestu není vázáno žádným poplatkem. Jakýkoliv způsob týrání koně dle tohoto článku může znamenat sankci až do výše 15 tisíc CHF a zákaz minimálně na 3 měsíce.

 

(ČLÁNEK 142: TÝRÁNÍ KONÍ 1. Žádná osoba nesmí nikdy týrat koně. „Týráním“ se rozumí jednání, které způsobují nebo mohou způsobit bolest nebo zbytečné nepohodlí koně, a mimo jiné zahrnuje: - nepřiměřené bití koně; - vystavení koně elektrickým zařízením; - nepřiměřené používání ostruh; - škubání udidlem nebo jiným zařízením v tlamě; - soutěžení s vyčerpaným nebo kulhajícím či zraněným koněm; - nadměrné znecitlivění nebo zcitlivění jakékoliv části koňského těla; - barování koně; - ponechání koně bez dostatečného množství vody a žrádla; - používání jakéhokoliv zařízení, které by koni způsobovalo bolest při shození překážky)

 

 

Dále se v dopise píše

 

Primárním úkolem funkcionářů je chránit welfare koní, udržet integritu soutěže a pohnat k odpovědnosti ty jezdce, trenéry, ošetřovatele a funkcionáře, kteří  nesplní vysoké standardy chování, které se od nich očekávají a které jsou definovány v pravidlech a předpisech FEI.

 

V rámci pravidel vytrvalosti FEI jsou funkcionáři FEI významnou autoritou pro intervenci tam, kde je welfare koní ohroženo.  Příkladem takové intervence, ke které dojde na základě souhlasu sboru rozhodčích, technického delegáta a veterinární komise:

 

 • zkrácení časového limitu pro vstup do veterinární kontroly mezi jednotlivými koly i pro vstup do závěrečné veterinární kontroly (např. 15 minut)
 • snížení max. tepové frekvence (např. 60)
 • prodloužení povinných přestávek
 • snížení minimální rychlosti
 • zkrácení délky tratě

 

Další situace, za kterých mohou funkcionáři zasáhnout, jsou výjimečné okolnosti nebo katastrofické události.

 

Připomínáme, že tohle všechno se dělá, aby nenastaly situace, kdy jeden jezdec/jezdkyně svého koně jede za hranicí jeho možností, kdy funkcionář dělá, že nevidí porušení pravidel, kdy veterinář nedoporučí  vyloučení ze soutěže koně, který kulhá nebo má metabolické problémy.  To ohrožuje welfare koní , ničí integritu soutěže a nevratně poškozuje náš sport.

 

Naštěstí k nutnosti  významné intervence funkcionářů do průběhu soutěže dochází zřídka, pokud funkcionáři hledí prioritně na welfare koní, chápou své role a odpovědnost a během soutěže komunikují se svými kolegy.

 

FEI vás plně podporuje v této činnosti, kterou vykonáváte ve prospěch našeho sportu,  a děkuje vám za vaši angažovanost.

 

S úctou

 

Manuel Bandeira de Mello

Brian Sheahan.