Dr. David Marlin - závodní strategie

06.03.2016 12:36

Jedním z aspektů vytrvalosti, o kterém se málo píše, je rozhodování o strategii závodu. V podstatě jde o to, jak jet od začátku do konce soutěže tak, aby kůň dojel v co nejlepší kondici a nejlepším čase. Trochu znalostí o fyziologii zátěže by vám mělo pomoci k lepšímu výkonu a méně unavenému koni. U soutěží vyšší obtížnosti jde také o snížení rizika metabolických problémů a dokonce i kulhání. Samozřejmě je řada dalších faktorů, které určují, jak kůň zvládne vytrvalostní soutěž: individuální atletické schopnosti (dané geneticky),  podkování, krmení, trénink, kondice, zdravotní stav, servisní tým a nakonec i štěstí.Odhlédněme od těchto faktorů a zaměříme se na to, jakou roli hraje závodní strategie. A ta, kterou mám na mysli, není o tom, jak rychle jedete každé kolo, ale jakým způsobem v každém kole jedete. 

Začněme tím, jaká je nejlepší strategie. To je prosté. Je to taková, která vás dostane do cíle v nejlepším čase a koně v nejlepší kondici. A jaká je špatná strategie? Podle mě taková, jejímž výsledkem je unavený nebo vyčerpný kůň a pomalejší čas, než odpovídá jeho schopnostem. Příklad špatné strategie vidíme na grafu č. 1. Proč? Kůň tempo z prvních dvou kol neudržel - rychlost šla dolů a časy vstupu do VG nahoru. 

Klíčové faktory

Jaké jsou tedy klíčové faktory pro správnou závodní strategii, která koni umožní podat výkon odpovídající jeho potenciálu a proč? 

První věc je rozhodnout se, jakou rychlostí pojedete v každém kole. Ale abych si neodporoval - ono jde o to, jakou intenzitou pojedete každé kolo. Na rovinaté trati, s konsistentními podmínkami, kde se ani klima v jednotlivých kolech neliší, je intenzita a rychlost stejná. A všichni víme, jak rychlost měřit - GPS. A jak změříme intenzitu? Intenzita je odrazem tepové frekvence během výkonu. Obecně - čím vyšší tepová frekvence, tím intenzivněji kůň pracuje. Je pár věcí, které byste si měli uvědomit při používání TF jako indikátoru zátěže. Zvýšení může způsobit vzrušení, bolest, dehydratace nebo zvýšená teplota. 

V soutěži na 160 km je obecné pravidlo udržet po celý závod TF mezi 130 a 160. Proč? Protože při této intenzitě je kůň schopen získávat významnou část energie z tukových zásob. Nad TF 160 přepneme do větší a větší spotřeby glykogenu. Glykogen je jednoduchý sacharid uložený ve svalech a je to živočišná ekvivalent škrobu. Proč nechceme využívat glykogen? Ale my ho můžeme využívat a využíváme. Je potřeba pro zrychlení a akceleraci, ovšem jeho zásoby ve svalech jsou omezené - a mnoho koní ve 4. a 5. kole výrazně zpomaluje. Tuku má tělo naopak hodně, ale ten může být využíván jen v případě, že je intenzita konstantní a pod 160 tepů za minutu. 

Začátek je důležitý

Způsob jízdy od startu je klíčový pro výsledek na konci závodu. Vyrazíte-li s TF nad 160, rychle spotřebujete glykogen. Na to, aby kůň přepnul na spalování tuku na tvorbu energie, musí asi 30 minut jet stejnoměrným tempem s intenzitou pod 160 tepů/min.  A když se rozhodnete v polovině prvního kole někoho dohnat poté, co jste dosud jeli opatrně, pak špatnou zprávou je, že kůň potřebuje dalších 30 minut stejnoměrné jízdy pod 160 tepů, aby zase přepnul na spalování tuků. 

 

Klíčové tedy je nejet od začátku závodu nad TF 160 a vyhnout se nepravidelnému tempu. Když to shrnu - měli byste odstartovat plynule, udržet stejnoměrnou rychlost a TF pod 160.

 

Jak udržet stejnoměrný výkon, to záleží na trati. Na rovinách se jedná o udržení stejné rychlosti. V kopcovité krajině můžete cválat na rovině, do kopců event. zpomalíte do klusu a z kopců cváláte.

Efektivní chod

Také se můžete rozhodnout, že nepojedete na čas, ale půjde vám o absolvování závodu. Trať je rovinatá. Budete radši klusat nebo cválat - autor míní kentrovat? Co se týče efektivity chodů, pak je lepší kentrovat. Kůň spotřebuje ve kentru méně energie na 1 km než v klusu. Rychlý cval je ovšem méně efektivní než pomalejší cval (kentr).Proč je kentr tak efektivní? Protože ve cvalu kůň dostává zpátky energii ze šlach a jeho tělo funguje na trati doslova jako houpačka. Je zajímavé, že nejméně efektivním chodem (který spotřebuje nejvíce energie na 1 km) je krok.  

 

Druhé kolo...

Tak jak pojedete ve druhém kole? V podstatě platí stejná pravidla jako v prvním kole. Stejnoměrný chod, TF pod 160. Avšak můžete vzít v úvahu čas vstupu do veterinární kontroly. Jestliže se prezentujete do 5 minut, jděte na to. Jakýkoliv čas nad 5 minut vás možná přiměje ke snížení intenzity ve druhém kole - např. budete držet TF blíž ke 140. 

Bohužel, většinou vidíme průběh závodů jako na grafu č. 1.Ideálně, pokud pojedete koně na intenzitu a ne na rychlost, blížíte se ke grafu č. 2. Všimněte si, že rychlost kol je vyjádřena v % rychlosti prvního kola. Důvodem je to, že samozřejmě jsou koně, kteří jsou rychlejší než ostatní a různé tratě vyžadují různé fyzické nároky. Takže kůň, který je velmi atletický (dáno genetikou, plemenem, fitness) se může pohybovat rychlostí kolem 25 km/h při TF pod 160, zatímco méně atletický kůň může jet při této TF jen 15 km/h. Problém je, když chce jezdec s méně atletickým koněm dohnat toho s lepšími dispozicemi.To může fungovat jedno, dvě kola, ale pak se všechno rozpadne. Vidíme to dost často. Lepší kůň jede při TF 150, ten horší se s ním veze při TF 180, což není zátěž, kterou zvládne déle než jedno kolo. Následkem je deplece glykogenu a kůň je odkázán jen na spalování tuků při mnohem nižší rychlosti. 

 

  

Mnozí jezdci tímto způsobem jezdí bez nějakých vědeckých znalostí. Přesto je dobré tomu rozumět, což vám pomůže k lepším výkonům a zdravějšímu, spokojenějšímu koni. 

 

Shrnutí - intenzita diktuje rychlost

  • měli byste se snažit udržet stejnoměrnou intenzitu výkonu - TF mezi 120 a 160, 
  • ne výše než TF 160 - dochází k rychlému vyčerpání glykogenu, jehož zásoba je na rozdíl od tuků omezená
  • v kopcovité trati udržet stejnou intenzitu výkonu klusáním do kopců, cváláním na rovině a z kopců (pokud je na to kůň trénován a je v rovnováze)
  • čas vstupu do VG se obvykle postupně zvyšuje, ale zvýšení by nemělo být rapidní - pokud ano, je nutné snížit intenzitu (TF)
  • klíčem je jet na intenzitu, nikoliv na rychlost
  • intenzita diktuje rychlost a ne naopak
  • faktorů ovlivňujících výkon je mnoho, jak jsem uvedl, ale nejobvyklejší chybou, kterou jsem u jezdců viděl, byla v závodní strategii
  • správná strategie - jet na intenzitu a nikoliv na rychlost, může znamenat velký rozdíl ve výkonnosti
 

Publikováno se svolením Dr. Davida Marlina 

 

https://davidmarlin.co.uk/portf