Dohoda mezi FEI a jezdeckou federací UAE má 12 bodů

14.02.2016 18:12

Plánované setkání s cílem upřesnit opatření ve vytrvalosti v UAE vyústilo ve 12 jasných změn:

 1. Snížení počtu závodů po zbytek sezóny 2016. "Akce pořádané ve zbývající sezóně budou potvrzeny v kalendáři FEI, své národní akce potvrdí EEF v řádném termínu."
 2. Tepová ferekvence při prezentaci koně ve veterinární kontrole je snížena na 56-60 tepů v každém kole u jednohvězdových soutěží a v posledním kole dvou až tří hvězdových soutěží CEI a CEN
 3. Počet startujících dvojic u všech národních i mezinárodních soutěží je omezen na 150.
 4. Čas na vstup do veterinární kontroly je snížen u jednohvězdových soutěží na 10-15 minut ve všech kolech a v posledním kole u dvou až tříhvězdových soutěží CEI a CEN.
 5. Veterinární funkcionáři posoudí, zda je pro koně lepší 50 minutová povinná přestávka.
 6. Trať v posledních 2,5 km bude označena a kontrolována, aby tam neměli přístup pomocníci a vozidla.
 7. V posledním kole bude možné chladit (podávat lahve) jen na vyznačených crew-pointech každých 2,5 km. Žádná jiná aktivita wranglerů nebude  povolena. 
 8. V souladu s pravidly FEI budou všichni koně startující v tříhvězdových a čtyřhvězdových soutěžích CEI3ˇa CEI4ˇ ustájeni v zabezpečném nočním ustájení. 
 9. Budou jmenována oficiální televizní média, film/video jsou oficiálními záznamy závodů a jako takové umožňují legální postih těch, kteří na těchto záznamech porušují pravidla. 
 10. Wrangleři - členové servisních týmů, mají na sobě čísla identická s číslem koně pro snadnější identifikaci, pokud je kůň vyloučen, čísla se okamžitě odevzdají - koně pokračující v soutěži mohou doprovázet nebo o ně pečovat pouze ti, kteří mají na sobě totožná čísla s těmito koňmi. 
 11. Neúčast na technické rozpravě, kde se jedná o případných změnách pravidel v soutěži, je důvodem k okamžitému vyloučení ze soutěže. 
 12. Všechny funkcionáře bude delegovat EEF, nikoliv organizační výbor - na soutěži nebude působit žádný funkcionář, který není oficiálně delegovaný národní federací (EEF).