1.mezinárodní konference o vytrvalosti v BouThib

12.03.2016 19:41

"Reform or stop, no compromise" - reforma nebo nic, žádný kompromis, pod tímto heslem Dr. Nahyana se konala v BouThib konference o tom, jak by měla vypadat vytrvalost, o nových pravidlech v Bouthib.Na úrovni národní i mezinárodní se řešila otázka, zda je vytrvalost na čas na současných tratích v poušti možné stále legitimně nazývat  vytrvalostí. 

 

Vzdělávat, pomáhat - netrestat

Zajímavý příspěvek přednesl Emmett Ross, který trénuje v UAE od poloviny 90. let. Zdůraznil potřebu vzdělávání jezdců a trenérů, protože vytrvalost roste rychleji než jejich schopnosti. Když se k tomu přičte tlak na vítězství od majitelů a vysoké finanční výhry, pak se objeví problémy. Dále komentoval změny tratí, které už nejsou technicky obtížné jako dříve. Také zastává názor, že stáje a jejich personál potřebuje pomoc a vzdělávání, nikoliv tresty.

 

Příčiny a prevence fraktur u koňských atletů

 

Další zajímavý příspěvek přednesla veterinární lékařka Sue Stover z Veterinární univerzity v Kalifornii na téma Příčiny a prevence fraktur u koňských atletů. Její studie prokázala, že k většině fraktur dochází na základě pre-existujících podmínek u dostihových koní, a předpokládá se, že tomu tak je i u vytrvalostních koní. Zdůraznila potřebu dostatečné rehabilitace po úrazech, aby měla kost šanci se obnovit. Dále uvedla, že přetrénování často vede ke zbytečným zraněním s následkem fraktur. Jinými slovy - k fraktuře dochází tam, kde už probíhá nějaké oslabení např. při nedostatečné regeneraci, nadměrné záteži atd. 

 

Francouz Dr. Kerboul demonstroval bodovací systém v BouThib, na kterém se podílel. Také se samozřejmě hovořilo o dopadu nových pravidel v BT a výrazném zlepšení welfare koní po jejich zavedení.

 

https://www.i-endurance.cz/news/na-minulych-zavodech-v-uae-zela-klinika-prazdnotou/

https://www.i-endurance.cz/news/bouthib-oazou-nove-vytrvalosti-v-uae/