FEI Endurance Forum 2017 - klíčem pro welfare je vzdělávání

26.05.2017 22:21

Na letošním vytrvalostním fóru mezinárodní vytrvalosti v Barceloně se v květnu hovořilo o welfare, vzdělávání a budoucnosti disciplíny. Zúčastnilo se 100 delegátů ze 30 zemí včetně naší zástupkyně MVDr. Z. Žežulkové. Vytrvalostní jezdce čekají nová pravidla, funkcionáře obnovování kvalifikací, testy, kurzy. Zajímavé jsou také návrhy týkající se popularizace disciplíny. 

Co jsme se dozvěděli z prezentace UAE?

- Vytrvalost stále roste. Faktem je, že vytrvalost zaznamenává rapidní nárůst hlavně v UAE, kde se od roku 2000 do roku 2016 zvýšil počet registrovaných jezdců o více než 2000. UAE se ve své prezentaci představili jako vůdčí země této disciplíny.  Jinde - např. ve Velké Británii, naopak počet jezdců vytrvalosti poklesl a nebýt UAE, kde je vytrvalost národním sportem, pak by nárůst disciplíny reprezentovala pouhá 2 procenta. Prezentace UAE obsahuje výhled na další léta s důrazem na welfare a snížení úrazů koní především prostřednictvím vzdělávání i technologií. 

 • V nárůstu počtu startů v absolutních číslech také národní federace UAE (EEF) vidí důvod, proč jsou poměrně k tomu vyšší i počty zranění koní.
 • UAE financují řadu prestižních závodů ve světě, umožňují zahraničním jezdcům startovat v UAE, přičemž jim hradí náklady.
 • Závody v UAE se svým významem a účastí vyrovnají důležitým šampionátům i světovým jezdeckým hrám.

FEI EF 2017-Presentation-06-EEF.pdf (556637)

 

Welfare, rychlost, index vytrvalců

- Vyšší rychlosti jsou podle delegátů důsledkem lepšího tréninku, znalostí, krmení a chovu a ježdění. Nevyčetla jsem zdůvodnění na základě speciálně upravených rovinatých tratí a analogie s dostihy.

- Klíčovým faktorem rizika zranění je rychlost v kombinaci s nedostatečným odpočinkem (kůň se může vždycky zranit nešťastnou náhodou, ale únavové zlomeniny jsou ostudou této disciplíny) 

- Prodloužení povinného odpočinku dle pravidel v roce 2014 potencionálně snížilo počet nedokončených soutěží o 10% (jaké překvapení...) 

- Ředitel výboru vytrvalosti FEI Manuel Bandeira de Mello vedl diskuzi o revizi pravidel směřující ke zlepšení welfare a využití vědeckých poznatků - revize by se měla týkat čtyřech zásadních faktorů - kvalifikace, rychlost, povinný odpočinek, váha.

- Delegáti se shodli na tom, že redukovat počet zranění lze kombinací úpravy pravidel a vzděláním jezdců, trenérů a dalších osob zapojených v této disciplíně.

- Vědecká společnost pro analýzu dat v jezdeckém sportu  EquiRating představila model indexu jezdce vytrvalosti, cílem je identifikace těch, kteří mají vysoké riziko nedokončení, jedná se pak o podobný model jako ve všestrannosti. "Jde o změnu psychologie a postoje", řekl zakladatel společnosti Sam Watson. Analýza výsledkových dat je velmi zajímavé čtení - FEI EF 2017-Presentation-03-equiratings.protected.pdf (3318427)

 

Vzdělání

- Širokou podporu získal nový systém vzdělávání funkcionářů vytrvalosti.

Týká se třech oblastí:

 • kariérního postupu
 • vzdělání
 • delegování a odměňování
Co bude v oblasti vzdělávání nového?
 
 • bude zavedeno školení o horsemanshipu - ve smyslu jezdectví,  pro všechny funkcionáře
 • kurzy pro funkcionáře nejvyšší úrovně
 • regulace postupu z národní na mezinárodní úroveň - uchazeč musí projít základním testem znalostí - Basic Endurance Officials Course
 • re-kvalifikace pro všechny funkcionáře každé tři roky - musí splnit test, pokud ho nesplní, rozhodne jedna z těchto variant:
- dočasná suspendace a online výuka
- re-kvalifikace v kurzu pro stejnou úroveň
- vyškrtnutí ze seznamu
 
 • zavedení pětihvězdové úrovně - rozhodčí, TD, stavitelé tratí
 • zavedení vzdělávání pro stavitele tratí 
 • novinky pro vedoucí školení a kvalifikační systém:
- seznam všech stávajících vedoucích školení je zrušen
- každý může znovu požádat a tento statut, pokud splní požadavky
- je zavedeno školení pro vedoucí školení
- standardizace školících materiálů
- systém hodnocení vedoucích školení
 
 • zavedení 5hvězdové úrovně pro veterináře
 
Přechod ze starého na nový systém:
 
Všichni funkcionáři vytrvalosti se budou muset re-kvalifikovat na svou příslušnou úroveň
 
Např. rozhodčí na úrovni 3* bude se bude muset rekvalifikovat - absolvovat kurz se závěrečným testem, Pokud test neudělá, pak jsou 2 možnosti:
 
 1. opakování kurzu
 2. sestup na nižší úroveň
 

Změny pravidel

 • 4* a 5* soutěže - vstup do VG 64 tepů, do 10 minut
 • minimální váha pro všechny jezdce v CEI 4* a 5* 75 kg, senioři CEI 2* a 3* 75 kg
 • CEI* - lze upravit váhové kategorie, kategorie podle pohlaví, dle souhlasu FEI, musí být jasně specifikované v rozpise FEI
 • povinné přestávky dle stávajících pravidel se prodlouží o dalších 7 dní pro průměrnou rychlost nad 20 km/h ve všech soutěžích
 • pozvolnější postup do vyšších hvězdových soutěží včetně limitů průměrných rychlostí - např. kůň kvalifikovaný do 2* soutěží (120 km) má v první 2* limit průměrné rychlosti 18 km/h, dále může startovat na této úrovni bez omezení rychlosti, do 3* ale může vstoupit až po 24 měsících od první 2* soutěže.  

Co dál?

Brian Sheahan představil prezentaci o modernizaci disciplíny. Roky, kdy platilo motto - dojet znamená zvítězit, a symbolické ceny, jsou pryč. Dnes jde v profesionální a moderní vytrvalosti o výkony, prestiž, peníze a zvyšující se ceny koní. Kůň, který jako novic měl hodnotu 4000 dolarů, má po vstupu na 3* úroveň cenu 10x vyšší. To vytváří tlak na chovatele, aby měli na prodej kvalifikované koně, a to co nejdříve. Mezinárodní poptávka po vytrvalostních koních se zvyšuje. Soutěživost v místních závodech se projevuje vyššími rychlostmi. To vše znamená vyšší riziko v oblasti welfare koní, větší odpovědnost veterinárních lékařů. Rozvoj disciplíny nejde ruku v ruce se zájmem veřejnosti (6000 diváků vytrvalosti na Světových jezdeckých hrách v Normandii - parkur 110 000 diváků za 5 dní). 
 
 
 
Nick Brooks Ward ze společnosti HPower Group se dotkl prezentace disciplíny - potvrdil fakt, že jezdecká veřejnost vytrvalosti nerozumí, že se jedná o uzavřenou komunitu. Pro zvýšení zájmu sponzorů je potřeba umět vysvětlit, o čem je vytrvalost. Jezdci a trenéři se musí účastnit závěrečných ceremoniálů a tiskových konferencí. Bylo by vhodné pro sponzory zařídit "vyhlídkovou" jízdu na jednotlivá kola, uvítací rauty s účastí jezdců a trenérů. Kromě jiného se nabízí obří obrazovky s průběhem závodu a naprostou nezbytností je komentář osvětlující podstatu disciplíny. 
 
Důležité jsou také vztahy mezi organizačním výborem a funkcionáři - organizátoři do ničeho nesmí mluvit, ale jsou to oni, kteří znají trasy a podmínky lépe než sbor rozhodčích. Dále je třeba lépe přiblížit disciplínu veřejnosti - místa pro diváky na trati, informační brožurky, info přes sociální média. Čelní jezdec startující do dalšího kola by měl mít zvláštní číslo - barvu, čímž by se jednoduše indentifikoval (jako v Tour de France). 
 
Další inovace - nové CEI klasifikace pro všechny jezdce - nejlepší jezdec, nejlepší dvojice v Best Condition, nejlepší kondici otevřít pro všechny jezdce = motivace, podpora welfare.
 
 
Stéphane Chazel a také Ignasi Casas se ve své prezentaci zamysleli nad vývojem od vzniku Tevis Cupu k tendenci k vytrvalostním dostihům, nad tím, jakým směrem se má disciplíny dále ubírat. Vžďyť v 80.letech směl koně měřit stetoskopem jen veterinář. Vždyť i u nás nesměl mít jezdec svého času mobil...
 
 

Diskuze

 

- Podporu získalo i zavedené vrcholné - 5* úrovně elitních soutěží -  o konkrétní formě se bude ještě diskutovat.

- Všichni se shodli na tom, aby byla jasná a náročnější kritéria pro vstup do jednohvězdových soutěží a pro postup do 4 a 5* úrovně. 

- Opět se živě debatovalo o vzdělávání jezdců, a to v souvislosti s vyššími rychlostmi.

- Delegáti se shodli, že vytrvalost JE výhradně soutěží na čas, ale nesmí být  na úkor welfare koně.

- Prodloužení povinného odpočinku o 7 dní při rychlostech na 20 km/h ve všech soutěžích není sankce za rychlost. ale ochrana koní. Souhlasím ovšem s Pippou Cuckson, která ve svém článku podotkla, že delší přestávka mezi závody rozhodně neomezí tvrdý trénink v období mezi závody.

 

Ve zmíněném článku Pippy Cuckson - nebo pokud nahlédnete do grafů z Equirating, zjistíte, že z 20 top koní světového šampionátu mladých koní v Itáliii roku 2013 jich jen polovinu najdeme na tratích o dva roky později - přesto, že se jedná o šampionát ve vytrvalosti. Šest koní z oněch 20 závodí ještě rok, dalších šest se už neobjeví. Naproti tomu z 20 top koní ze šampionátu 7letých ve všestrannosti stejný rok pouze tři koně za dva roky skončili, dalších 14 dále startovalo ve tříhvězdových soutěžích a 17 koní mělo stále svého stejného jezdce. 

Šampionát mladých koní ve vytrvalosti jednak reprezentuje málo zemí na to, aby to bylo skutečné mistrovství světa - a jedná se v podstatě hlavně o "prodejní akci". 

Pippa svůj článek zakončuje docela depresivním výrokem - Jednosměrný nákladní vlak mířící na Střední východ má teď takovou cenu, že ho FEI nemůže řídit, ani kdyby chtěla. 

Nemyslím si, že je situace všude a obecně tak tragická, nicméně když jsem ty návrhy i články prošla, zdálo se mi až smutné, kolik odpovědnosti je třeba sejmout z jezdců pomocí pravidel, veterinářů a funkcionářů, aby disciplína nebyla pro koně ohrožující, aby jezdci nepodváděli, aby se nedopovalo, aby, aby, aby...  Přitom příprava koně a strategie sezóny, závodů a postupu v kariéře tak, aby kůň podával výkony v plném zdraví, by měla být tím hlavním uměním, výzvou  a ctí vytrvalostního  jezdce. Ten je v profesionálních stájích často degradován na pouhého jezdeckého pasažera řízeného trenérem a plně závislého na práci týmu, event. na  pracovním jezdci, který koně trénuje. Vytrvalostní fórum v Barceloně je velmi čistým zrcadlem vývoje disciplíny - a zjevně vývojem nezvratným. Kormidlem disciplíny totiž otáčí peníze - a kapitán drží kurs.