Čistý sport FEI - změny od 1.1.2015

31.01.2015 07:21

 

Smyčka kolem dopingů lidských i koňských atletů se utahuje. Od 1. ledna 2015 platí nová verze World Anti-Doping Code (WADA), v souladu s tím Mezinárodní jezdecká federace revidovala a zásadně upravila antidopingová pravidla a schválila na Generálním shromáždění v Baku. Celý dokument je sáhodlouhý a tak jen stručně některé hlavní změny – jistě se tyto informace v celé šíři brzy objeví i na příslušných webech:

https://www.wada-ama.org

 

FEI anti-dopingová pravidla pro jezdce (ADRHA)

 • Změny jsou zásadní – u většiny přestupků dochází ke zvýšení „základní sazby“ z 2 na 4 roky, do kategorie přestupků přibyl „zákaz spolčování“ a došlo k rozšíření definic u některých přestupků.
 • Nový „zákaz spolčování“ – Sportovci a jiné osoby nesmí spolupracovat s kouči, trenéry, lékaři nebo jinými osobami, které jsou pro tytu činnost nezpůsobilé pro porušení anti-dopingových pravidel, nebo s těmi osobami, které byly pravomocně odsouzeny nebo disciplinárně potrestány v souvislosti s dopingem. Mezi tato zakázaná spolčení patří například: nechat si od nich radit v tréninku, strategii, výživě nebo medikaci, využívat je pro terapii, léčbu nebo získání předpisů, pro poskytnutí tělesných tekutin za účelem analýzy nebo pro zastupování. Zákaz spolčování nemusí zahrnovat jakoukoliv formu kompenzace.
 • V případě ošetření koně nepovolenou látkou není povolení národní antidopingovou organizací (TUE) automaticky platné i pro závody FEI
 • Pozor na doplňky výživy – v posledních letech se vyskytlo mnoho případů pozitivního dopingu po požití doplňků výživy, které byly kontaminované zakázaným látkami nebo nebyla přítomnost těchto látek na těchto produktech uvedena. Sportovec nese plnou odpovědnost za pozitivní doping způsobený neoznačením této látky na popisu výživového doplňku, je tedy nutná zvýšená opatrnost. Vzkaz FEI: V případě pochybností to svému koni nedávejte!
 • Automatická diskvalifikace – na žádost sportovce nebo FEI může tribunál rozhodnout o diskvalifikaci výsledku z příslušného závodu, jakmile vzorek B potvrdí vzorek A.
 • Sankce se mohou snížit, pokud jezdec prokáže, že nemá žádnou vinu na pozitivním výsledku laboratorního vyšetření týkající se kontaminovaného produktu
 • Návrat do tréninku: jezdci je povoleno vrátit se do tréninku nejpozději 2 měsíce před vypršením zákazu činnosti

Pravidla pro kontrolu medikace a antidopingu u koní – EADCM

 • Co se nemění, je výhradní odpovědnost atleta – jezdce, je tedy jedinou odpovědnou osobou, i když majitel nebo trenér mohou být považováni za přidružené odpovědné osoby, ale to nezbavuje jezdce odpovědnosti za dodržování  EADCM.
 • Zákaz manipulativního jednání je rozšířen o úmyslné zasahování nebo pokus o zasahování do jednání funkcionářů dopingové kontroly, poskytování nepravdivých informací antidopingové organizaci nebo zastrašování svědků.
 • Spoluúčast je rozšířena o „pomoc“ a „spiknutí“
 • PR (person responsible) – odpovědná osoba plně odpovídá za to, pokud je její kůň vybrán ke kontrole, že při odběru vzorků jsou splněny všechny požadavky (a to i když deleguje odpovědnost na jinou osobu). Novým přestupkem je odmítnutí odběru vzorků.
 • PR má možnost kdykoliv v průběhu řízení přiznat porušení, upustit od ústního jednání a přijmout sankce (týká se všech případů EAD a CMR)

 

Vybrané změny: do seznamu nepovolených látek přibyly tři: kofein, oxytocin a Vanillyl Butyl Éter.

Původně zakázaná látka Benzydamin se přesunul ze seznamu zakázaných látek do nepovolených. Stejně tak se do seznamu nepovolených látek přesunul beta-blokátor Sotalol.

Do seznamu zakázaných látek přibyly jedy a jejich deriváty, jedná se o látky, jejichž používání  se dá považovat za týrání (viz. jed ze šípové žáby v USA)

Pozor tedy na:

Spoluúčast – pokud pomůžete někomu zakrýt, případně jste účastni nebo podporujete někoho s cílem zabránit detekci pro ADRV, můžete si vysloužit „ban“

Zakázané spolčování – pokud spolupracujete s někým, kdo má zákaz činnosti nebo je jinak trestán v souvislosti s dopingem, můžete si i vy vysloužit „ban“.

https://prohibitedsubstancesdatabase.feicleansport.org/list_news.php