Činovníci mezinárodních závodů - amatérští policisté?

05.07.2015 17:07

FEI vydala směrnice pro rozhodčí a funkcionáře mezinárodních závodů na  to, jakým způsobem zajistit důkazy v případech porušování pravidel či podezření z dopingu. Důvodem jsou „slabá místa“ v oblasti podvodů  závodech (viz. např. případ Marmoog).

Jde o to, že jakákoliv nestandardní situace v sobě může skrývat potenciál případu, jenž skončí před tribunálem FEI.  Proto je správný postup při sběru materiálu důležitý s ohledem na spravedlivé rozhodnutí.

V metodice sběru důkazního materiálu najdou funkcionáři závodů informace :

Co lze považovat za důkazní materiál:

 • Svědectví osob – je nutná jasná identifikace těchto osob, kontakty
 • Jakkoliv relevantní dokumentace (kdo kdy vstoupil do stájí …)
 • Vzorky (krmiva, podezřelé substance- prášku apod.)
 • Fotografie a videa (zranění koně, prášku na krmivu atd.)

Jaké vybavení

 • igelitové sáčky, štítky
 • rukavice (kontakt s podezřelým materiálem)
 • digitální fotoaparát (video)
 • stačí i iPhone
 • poznámkový blok, tužku – zaznamenání  informací, času, kdy byly poskytnuty, pokud je to možné i s podpisy svědků i vás samotných u každého vstupu

Příklady

 • Kateriál uvádí příklad, jak zaznamenat do bloku získané údaje, někdy i zdánlivá maličkost může být nakonec důležitá
 • Ke každé z osob, se kterými jste hovořili, musí být uvedeny kontaktní údaje
 • Fotografie i videa musí být datovány, u videa nahrát úvod – Jsem… na závodech… dne… hodin… verbální komentář k videím je vhodný
 • Důkazy na nosičích označit, označit kopii

Vzor důkazního materiálu

Jste na tříhvězdové soutěži a všimnete si při běžné prohlídce kamaší a bandáží, že kůň má pod nimi materiál s výstupky z tvrdého plastu, což koni způsobuje bolest a nutí ho to skákat. Jak budete postupovat?

 • Zapíšete si to do bloku – datum, závody, osobu
 • Vyfotíte inkriminovaný materiál
 • Vyfotíte event. zranění koně
 • Podrobnosti o jezdci, ošetřovateli, trenérovi – kontakty, které může ECIU  později využít
 • Svědecké výpovědi jiných osob
 • Informujete veterináře FEI závodů a GJ
 • Všechny úkony zaznamenáte do notesu

 

Dalším vzorem získání relevantního důkazního materiálu je případ podezřelé substance ve stáji...

A na závěr horká linka: +44 (0) 20 7935 5822

Email:

report@equestrianintegrity.com

 

ZDROJ: FEI Evidence Manual V2.1f.pdf (603036)