Case 2014/BS06 - konec kariéry bahrajnské šejky?

21.09.2015 15:22

 

19. září

Pokuta 2000 švýcarských franků, náklady na vyšetřování 1000 franků, dva roky zákaz – to je trest pro šejku Najla bint Hamad Al Khalifa udělený tribunálem FEI za doping. Zakázaná látka reserpin byla prokázána u koně SALAHDIN DU LAURAGAIS, se kterým loni startovala v Itálii (Verona, San Martino Buon Albergo, CEI2ˇ120 km – Ladies Cup, 2. místo, 24,473 km/h). Jako jezdkyně koně je šejka stejně jako kdokoliv jiný PR - person responsible, má tedy bezvýhradní zodpovědnost za přítomnost zakázané látky v koni, na kterém startuje.  Je jasné, že samotná šejka Al Khalifa těžko sama koni cokoliv podávala a rovněž ji podezírat z toho, že „věděla“ je diskutabilní,  ale protože FEI je signatářem  WADA (Světová dopingová agentura) a řídí se tedy Světovým antidopingovým kodexem od 1.ledna letošního roku, není snadné se z pozitivního testu jen lehce vyvléknout. Mohla v případě pochybností o výsledku analýzy vzorku A požádat o analýzu vzorku B, což neučinila. 10. listopadu podává prostřednictvím šéfa týmu vysvětlení – na základě podnětu od týmu jezdkyně bylo zahájeno oficiální vyšetřování s cílem zjistit, kdo koni zakázanou látku podal. Viník se našel, by jím trenér koně Narendra Singh, který se při výslechu přiznal, že koni první týden v červenci injekčně aplikoval reserpin. Učinil tak z důvodů zášti vůči rodině jezdkyně z důvodů týkajících se jeho zaměstnání – ještě tedy předtím, než k týmu nastoupil jako trenér.

 

Boj o článek 10.4

Jezdkyně dále uvedla, že ač nerozporuje pozitivní výsledek testu, je absolutně nevinná. Skutečnou zodpovědnou osobou je Narendra Singh, trenér koně, od něhož si koně na závod vypůjčila. Před dvěma lety pracoval ve stájích jejich rodiny, ale odešel kvůli zpronevěře při pořizování věcí pro stáj. Znovu u nich začal pracovat dva dny před závody a nenapadlo jí zjišťovat jeho úmysly, když se nabídl, že jí bude dělat servis. Také dříve příležitostně asistoval veterinářům ve stáji a získal poznatky o injekční aplikaci léků. Bylo jí řečeno, že podal koni reserpin s vědomím, že jde o zakázanou látku. Z tohoto důvodu má za to, že tento případ by mohl být řešen podle č. 10.4 EAD (antidopingových pravidel, v čl. 10.4 je uvedena možnost zkrácení nebo zrušení zákazu v případě, že zodpovědná osoba a/nebo osoba z doprovodu prokáže původ zakázané látky v těle koně a následně svou nevinu).  Nakonec jezdkyně uvedla, že její vytrvalostní kariéra je u konce a tento případ zničí její jméno ve vytrvalosti, nebude vzorem pro další potencionální bahrajnské jezdkyně a stejně tak přijde vniveč její celá dosavadní tvrdá práce.

 

Tribunál FEI však měl velké pochybnosti týkající se dokladů Singha Narendry – pas předložený tribunálu  bahrajnskou NF byl vydán 9.dubna 2008 s expirací 8.dubna 2018 –  ovšem  podle indické ambasády v Ženevě byl v roce 2003 vydán pas s úplně stejným číslem na jméno Narendra s expirací 2013. Navíc dva podpisy u pasu ze Ženevy byly stejné, ale vůbec se nepodobaly podpisům na pasu, který bahrajnská NF předložila tribunálu… pochybná autenticita dokladů a dále nesrovnalosti ve výpovědi Narendry byly důvodem, proč tribunál nepovažoval prokázání původu reserpinu za dostatečné a nevyužil článku 10.4 nýbrž uložil sankce dle čl.169 všeobecných pravidel a článku 10 pravidel EAD – 2 roky, 2000 CHF a 1000 CHF.

 

Pořád je tu možnost nespravedlnosti, ovšem to se v prostředí, kde se jezdec s koněm setkává až při závodě, lehce stane. Koneckonců na to doplatila také reprezentantka JAR na Světových jezdeckých hrách v Normandii Giliese de Villiers (TRA FLAMA).

 

NESPRAVEDLNOST?

WADA:

"... Nepředvídatelnost závodu, stejně jako obecně života, může vytvořit mnohé nespravedlnosti, shodou okolností nebo nedbalostí nezodpovědných osob, které zákon nemůže napravit. Kromě toho se zdá být chvályhodnou politikou nenapravovat náhodnou nespravedlnost způsobenou jedinci tím, že se úmyslně způsobí nespravedlnost celé skupině ostatních sportovců. Takový případ by nastal, kdyby se tolerovalo použití nedovolených látek zvyšujících výkon, ke kterému došlo z nepozornosti. Navíc je pravděpodobné, že dokonce i úmyslné zneužití by v mnohA případech nemuselo být sankcionováno pro nedostatek důkazů úmyslného zavinění. A je zřejmé, že požadavek na dokázání úmyslu by vyvolal nákladné soudní spory, které by mohly ochromit sportovní federace - zejména ty se skromným rozpočtem - v jejich boji proti dopingu.“]

 

RESERPIN

Tranquilizér – alkaloid z kořenu rostliny Rauwolfia serpentina (viz. foto) rostoucí v Indii a v okolních státech.

Obecné účinky: snižuje tlak, zpomaluje tep, rozšiřuje periferní cévy. U koní se používá jako dlouhodobě působící trankvilizér pro snížení excitability např. při indikovaném klidovém režimu při léčbě zranění. Doporučená detekční doba podle FEI je 90 dní, platí nulová tolerance. Falešně pozitivní test je možný – reserpin obsahují i jiné rostliny, např. barvínek větší (vinca major). Jeho podávání může být spojeno s negativními účinky – průjem (úprava snížením dávky), koliky, pocení, deprese.  

 


 

Rozhodnutí tribunálu: 2014-BS06 SALAHDIN DU LAURAGAIS - Final Tribunal Decision - 17 September 2015.pdf (1,7 MB)