Bude Bouthib jen oázou nové vytrvalosti v UAE?

31.01.2016 21:01

Mezinárodní rozhodčí a technický delegát Francois Kerboul, který se podílel na zavedení nových pravidel v Bouthib, považuje veterinární dopad těchto pravidel za bezprecedentní. 

  • Nyní již 1077 koní soutěžilo za těchto podmínek během 8 závodů. Z tohoto počtu pouze 5 koní si vyžádalo ošetření na klinice, ale všichni tito koně kliniku už odpoledne mohli opustit. 
  • FEI uznává, že je zjevné, že rychlost je faktorem vážných zdravotních dopadů na koně a apeluje na funkcionáře v UAE, aby tato pravidla šekka Sultana převzali.
  • Dopad pravidel se neprojevil jen na výrazném zlepšení pro koně, ale omezení aut na trati změnil i přístup jezdců. Rozdíl v situaci na trati popisuje Kerboul jako noc a den. Jedno auto na pět koní znamená, že každého jezdce nedoprovází na trati jeho auto s trenérem a jezdci  jsou nuceni převzít odpovědnost a sami více vnímat koně. Auta jedou na levé nebo pravé straně podle toho, z které strany fouká, aby koně neobtěžoval prach. Od tratě je odděluje zábrana, aby nekřížily cestu koním.  Voda je jen na crew pointech, které jsou na každém kilometru.
  • Dalším velkým pozitivem je pořádek v prostoru pro chlazení – jsou tu jen nádoby s vodou, led z pytlů je vysypaný do nádob nebo kontejnerů před soutěží.
  • Trenéři si cení pravidel, které umožní prodloužit kariéru koně – nebo dát šanci koním, kteří jsou velmi tvrdí, ale neuspějí v současných rychlostech.
  • Dalším jevem na soutěžích v Bouthib je zvýšené procento koní stažených ze závodu (RET), i když prošli dobře veterinární kontrolou. Trenéři, vědomí si toho, že kůň sice dojede do cíle, ale bez šance na body, koně raději stáhnou. Dříve by ho bez okolků hnali do cíle.

 

Ach ty kavárny před cílem...

Dosud je mnoho jezdců, kteří pořád čekají na své trenéry, místo aby sami měli závod pod kontrolou. Docválají k cíli a pak krouží poblíž a čekají, až jim dojde čas pro získání co nejvíc bodů. Je to špatné pochopení smyslu nových pravidel. Přesto stále více jezdců koriguje rychlost na trati. Místo nepřetržitého cvalu občas i zaklušou. Předpokládané změny tratě z rovinové dráhy na technickou, by mohly přispět ke zvýšení zájmu o tento systém – a duny v okolí Bouthib jsou pro tyto změny vhodnou alternativou.

 

Starého psa novým kouskům...

Podle Kerboula je naděje na diskuzi mezi FEI a funkcionáři z UAE o možném zavedení těchto pravidel v celé zemi, ale neočekává, že změna by byla rychlá. 

Přestože nový systém je bezesporu pro koně bezpečnější, změnit myšlení lidí nebude snadné. Bude jim chybět adrenalin závodu na čas, kde veterinární kontrola je nutná jen pro potvrzení výsledku a riziko je považováno za přijatelné. Proč je změna myšlení v poušti těžká, vyplývá také z minulosti - zatímco v Evropě šlo vždycky o to dojet dál a jezdec si hýčkal svého, často jediného, koně, ještě nedávná historie arabské vytrvalosti měla jiné představy - viz. tento ČLÁNEK 

Je tu ovšem jedna velká naděje, které se tak chytře chopil šejk Sultan - a to jsou peníze oceňující významně vyšší měrou jezdce, kteří ujedou vzdálenost rychle a se zdravým koněm, nikoliv však zběsile - s rizikem pro koně. 

 

 

Zdroj:Horsetalk.co.nz