Bahrajn - katastrofické zranění v přímém přenosu

05.04.2017 20:45

Vytrvalostní komunitu v těchto dnech znechutilo video z CEI 2* 100 km King´s Cup Endurance Ride, kde se těžce zranil kůň - záběry nedávají prostor pochybnostem o závažnosti zranění. Jako první toto video publikoval web Faire-endurance.com v článku o "utajených frakturách". O co šlo?

  • Katastrofické zranění koně není uvedeno ve výslecích FEI 
  • Ze 37 startujících jich bylo eliminováno 22 a u 6 je uvedeno FTC (fail to complete) bez bližší specifikace.
  • Ve dvaceti soutěžích v Bahrajnu během tří let se střídali funkcionáři, Dr. Mohammed Ibrahim Al Hammad byl delegován do všech - ve zmíněné soutěži jako zahraniční technický delegát. Jeho poviností je informovat FEI o zraněních, ke kterým na závodech došlo - což neučinil. To zakládá podezření na korupční jednání - koneckonců z 6 vyloučených koní s FTC jich 5 patří pod ROYAL ENDURANCE TEAM OF BAHRAIN. 
  • Během několika let došlo v Bahrajnu oficiálně jen k jednomu fatálnímu případu (RAZORBACK MEXI, CEI* 80 km 2013) - přitom za poslední tři roky startovalo 1237 koní a ani u jednoho koně se nevyskytl případ CI (catastrophic injury) - ale ve 32 případech FTC, což může znamenat cokoliv. 
  • Byl porušen čl. 142.2 Všeobecných pravidel FEI, který říká: Kdokoliv, kdo je svědkem hrubého zacházení s koněm, musí tuto skutečnost oznámit formou protestu (Článek 163). Pokud k hrubému zacházení dojde během závodů, musí podat protest oficiálním funkcionářům. Pokud je svědkem takového zacházení kdykoliv jindy, musí podat Protest Generálnímu Sekretáři. Ten případ postoupí FEI Právní komisi.
 
Video s apelem na prošetření bylo zasláno všem 134 národním federacím a FEI. 
 
Co k tomu dodat - web Faire-endurance sleduje od začátku především snahu o objektivnost co se týče vleklých problémů v UAE - tedy upozor|ńuje, že i jinde se porušují pravidla a dochází k fatalitám. Role advokáta vytrvalosti UAE se bohužel i díkybohu stává zdrojem dalších informací, které jen dokládají, jakým směrem se tato disciplína ve skupině VII vyvíjí. Přístup je podobný jako v dostizích - špičková péče, ale tvrdý trénink a výkon, ať už je to UAE, Bahrain nebo Katar. 
 
Na závěr cituji dostihového jezdce Tomáše Lukáška působícího v Kataru, který v rozhovoru pro Fitmin Turf Magazín řekl: 
 
Dostihy jsou tu rychlé a selektivní koně tu mají první - poslední a trénují velice tvrdě. Když jste zvyklí od nás, že se trénuje tak, aby vám kůň co nejdéle vydržel, jste pak překvapeni z toho, jak to chodí tady. Ale asi to tak má být, že do dostihu se tu dostanou jen ti opravdu připravení.