Pravidla pro rok 2019 se nemění!

20.11.2018

Vytrvalci si mohou oddechnout. Na sezónu 2019 se nemusí "učit" nová pravidla - jak bylo už několik let pravidlem... Generální shromáždění FEI odhlasovalo převahou 76 hlasů ku 30, že zůstávají pro příští rok platná stávající pravidla vytrvalosti FEI (pravidla od 1.1.2018). Dočasnému výboru to umožní s pravidly pracovat a hledat nejefektivnější cestu, jak navrátit tuto disciplínu k původním kořenům oproti vytrvalostním dostihům, s důrazem na welfare a horsemanship - ale při udržení aspektu soutěživosti. Výsledky Dočasný výbor předloží na FEI Sport Forum 2019. 

Dočasný výbor byl založen mezinárodní jezdeckou federací 20.října 2018 podle čl. 36.1 stanov FEI a jeho úkolem je nejen revidovat pravidla z důvodu změnit současný trend vytrvalosti, ale změnit je tak, aby vedly k většímu důrazu na dokončení soutěže a ne ke snaze vítězit za každou cenu.