Nový facelift vytrvalosti na FEI Sport Foru 2019?

08.05.2019

"Jestliže se nic nezmění, mezinárodní vytrvalost nemá v FEI žádnou budoucnost," prohlásila veterinární lékařka Dr. Sarah Coombs 16. dubna na Sport Forum v Lausanne. President FEI Ingmar de Voss však při zahájení fóra řekl, že vytrvalost je a bude součástí FEI - nejen proto, že FEI je jediná mezinárodní autorita jezdectví a jako taková nese odpovědnost, ale také proto, že vytrvalost má velký potenciál a budoucnost v rámci FEI, nikoliv však ve své současné podobě. "Je to vytrvalost, nikoliv dostih. Klíčovým je unikátní vztah jezdce a koně a horsemanship. Pokud tyto hodnoty nerespektujete, odejděte někam jinam.V našem sportu jezdci a jejich doprovod nesou odpovědnost."

Bylo to poprvé, kdy Sport Forum FEI věnovalo celý den jediné disciplíně. V době sociálních sítí a vysoké virality především negativních věcí jsou jezdectví (a dostihy) neustále na tenkém ledě vstřícnosti ze strany veřejnosti - a potencionálních sponzorů. Vytrvalost se potýká s problémy souvisejícími s vysokými rychlostmi, kterých je v některých případech dosahováno na úkor koní.

Po několika excesech (videa z dojezdu vyčerpaného koně, fatalita) a především po fiasku v Tryonu, kde byl šampionát zrušen, byl v říjnu 2018 zřízen Dočasný výbor pro vytrvalost v rámci FEI, který měl situaci zanalyzovat a dát do kupy návrhy směřující k rehabilitaci disciplíny . Dr. Sarah Coombs je v čele tohoto výboru a sama se o svém úkolu vyjádřila jako o "Mission Impossible". Nicméně byla předložena řada návrhů a vytrvalost opět čekají změny. 

16 návrhů, které mají změnit tvář disciplíny

 1. Kvalifikace od 1* na šampionát: kvalifikace na základě limitovaných rychlostí a procenta dokončených závodů během doby od CEI1- po šampionát. Neomezená rychlost je povolena jen jezdcům s konzistentním procentem dokončení 65% a více (2 ze 3 soutěží). Tento koncept předložila Valerie Kanavy. Proti návrhu byl Jaume Punti Dachs a Stephane Chazel (člen v současné době suspendovaného technického výboru vytrvalosti FEI). Oba zdůraznili, že jejich země - Španělsko a Francie - mají osvědčený systém na národní úrovni, kterým musí projít jezdci, než se dostanou na mezinárodní úroveň a neomezenou rychlost ve 160 km. Kanavy byla neoblomná vůči těm, kteří měli pocit, že jsou tak koně zatíženi zbytečnými kilometry navíc. "Jezděte korektně a bezpečně - pak můžete jezdit rychleji."

Návrh na kvalifikace - 1*

Kůň - min. 6 let

 • 3x dokončení CEI1* limit 18 km/h
 • Poté vstup do CEI2* nebo další CEI* s rychlostí dle procenta dokončených soutěží.

Návrh na kvalifikace - 2*

Kůň - 7 let¨

 • 3x dokončení CEI2*
 • 1. CEI2* limit 18 km/h
 • 2. a 3. CEI2* v rychlostech dle % dokončení
 • Vstup do 3*
 • Rychlost dle % dokončení:
 • 0-25% - maximální rychlost 14 km/h
 • 26-50% - 16 km/h
 • 50-65% - 18 km/h
 • Nad 65 % (2 ze 3 soutěží) - neomezená rychlost

Limity se týkají rychlostí ve všech fázích a nezahrnují čas vstupu do veterinárních kontrol.

 • Trať - minimální délka kola 20 km, minimálně 6 kol na 160 km, 4 na 120 km, 3 na 80 km. Vzdálenost mezi crew pointy 5 km a max. 10 km mezi napajedly. Tím se účinně omezí "mobilní chlazení", což je běžné v zemích skupiny 7. "Pokud nebudou mít možnost průběžně koně polévat studenou vodou, bude na odpovědnosti jezdce, aby přizpůsobil jízdu počasí a terénu," řekla Dr. Coombs. Zajímavá jsou také procenta rizika nedokončení související s délkou prvního kola soutěže - ve 120 km soutěži je riziko nejvyšší při délce prvního kola 30-40%.
 • Počet wranglerů: na místech pro chlazení koní snížen počet z 5 na 3, aby větší odpovědnost ležela na jezdci. Zákaz "obklopení koně" servisním týmem, aby měli rozhodčí možnost vidět, co se kolem koně děje (potají dávané infuze...).
 • Trenér musí být starší 18 let. Zaregistrovaného trenéra po konečných přihláškách nelze vyměnit. Pokud k takové změně dojde, kůň nesmí dalších 30 dní startovat. Toto pravidlo má zamezit "papírové" změně trenéra na poslední chvíli, aby se bylo možné vyhnout sankci původního trenéra.
 • Minimální váha jezdce se v seniorských soutěžích od 2* výše snižuje na 70 kg, což je ovšem kontraproduktivní, protože nižší váha podporuje vyšší rychlosti...
 • Maximální počet startujících v soutěži 200 jezdců, maximálně 400 startů za den. "Také přijde čas, kdy FEI bude muset dle směrnic omezit počet pracovních hodin rozhodčích," vysvětlovala Dr. Coombs.
 • Pre-rides šampionátů: podmínky - trať, vzdálenost, rozhodčí, poskytovatel časomíry, zpracování dat a monitorování tepové frekvence by měly odpovídat šampionátu (Pre-ride Tryon se konal na úplně jiné trati a vzdálenosti).
 • Limity tepové frekvence a čas vstupu do vet-gate: Člen dočasného výboru profesor Tim Parkin je dlouholetý kurátor studie týkající se zranění koní - FEI Global Equine Injuries Study. Závěry studie podporují zavedení nových limitů tepové frekvence a času vstupu do veterinární kontroly - u rovinatých, rychlých tratí, kde během posledních 3 let měli koně v první desítce průměrnou rychlost nad 20 km/h lze parametry nastavit na TF 60 do 15 min v každé veterinární kontrole a 20 minut do závěrečné veterinární kontroly. Na tratích, kde v posledních třech letech koně v první desítce dosahovali rychlosti pod 20 km/h (členité a kopcovité tratě) lze ponechat stávající kritéria. Dále - od vet-gate po polovině trati koně s TF nad 64 nemají možnost re-prezentace a jsou vyloučeni na metaboliku (FTQ-ME). Jde o to, že koně mají problém a stáhneme je ze soutěže dřív, než by skončili na klinice," řekla Dr. Coombs.
 • Tam, kde změna pravidel vede k jasnému benefitu pro welfare koní, může výbor FEI požadovat okamžitou změnu bez hlasování národních federací, pokud je "šance" na pozitivní dopad této změny (tento princip je převzat z dostihové jurisdikce).
 • Povinné přestávky (Mandatory Rest Period - MRP) - návrh specifikuje toto opatření na cílené přestávky nad rámec povinných přestávek mezi soutěžemi (targeted Mandatory out of Competition Periods - MOOPC) - 7 dní navíc pro koně, který v dokončených fázích překročil rychlost 22 km/h; 14 navíc po dvou po sobě následujících vyloučeních na metabolické problémy (FTQ-ME); 6 měsíců po třech po sobě následujících vyloučení na kulhání (FTQ-GA) s tím, že před povolením dalšího startu kůň absolvuje vyšetření. Tyto přestávky navíc jsou ustanovené kvůli vážným muskulo-skeletárním zraněním a metabolickým problémům, ale už nesouvisí přímo s okamžitým invazivním zákrokem. Cílí i na koně, kteří nejsou ježděni za hranice možností, ale mají například problém s kulháním kvůli ztrátě podkovy. Studie ukázala, že nejmenší riziko eliminace (FTQ) je u 30 denní pauzy mezi závody (nad 30 dní nebylo dále zkoumáno).
 • Výstroj koně a týrání: některé záběry z vytrvalosti zachycují uzdění a utažení nánosníků, které jsou "přes čáru" , poškozují obraz disciplíny a ukazují na nedostatečné jezdecké schopnosti.
 • Lhůta pro oznámení o nedodržování pravidel se prodlužuje na 12 hodin na podání oznámení a na 24 hodin na předložení důkazů. Obvykle používaný limit 30 minut je vhodný pro arénové sporty, ale ne tam, kde se závodí na tak dlouhé vzdálenosti. U protestů proti týrání koní zůstává lhůta neomezená.
 • Suspendace za týrání koní by měla termínově odpovídat závodní sezóně, aby jezdec nebyl suspendován mimo sezónu, což by nemělo žádný sankční efekt.
 • Vyšší sankce za stažení koně (obvykle zraněného) ze závodu, aniž by byl vyšetřen veterináři; 6 měsíců suspendace plus 80 trestných bodů za první porušení. "Sankce je dost vysoká, protože byste mohli vzít koně s potencionální frakturou do stáje a nic s tím nedělat," řekla Dr. Coombs.
 • Vytrvalost je jediná disciplína ve FEI, která nemá pravidlo týkající se krve. Koně s krvácením z rány nebo z tělních otvorů by měli být vyšetřeni třemi veterináři, kteří podají zprávu prezidentu sboru rozhodčích. Tito koně jsou eliminováni (FTQ). Povrchové oděrky po 160 km se dají očekávat a jsou přijatelné.

Další postřehy ze Sport Fora

 • Opakovaně se hovořilo o klikách rozhodčích na velkých závodech, kdy se mezi tyto uzavřené skupiny nedostanou jiní, nestranní funkcionáři a ti začínající, kteří chějí získat zkušenosti. Francouzská veterinářka Celine Mespoulhes - Riviere dokonce prohlásila, že někteří funkcionáři dokonce vetovali odběr vzorků od vítězných koní, a žádala víkendovou horkou linku, aby mohla FEI zasáhnout.
 • FEI veterinární ředitel Göran Äkestrom zmínil rutinní používání anabolických steroidů, hadího jedu (nedetekovatelný v antidopingových testech) používaného na blokádu nervů, používání mikro-dávek beta-blokátorů během závodů pro snížení tepové frekvence ve veterinární kontrole, trénování koní pod analgetiky. Tyto poznatky vzešly z forenzního vývoje u postmortálního vyšetření a "otevřely nám oči", řekl Akestrom. 
 • Jak Akestrom, tak Tarek Taher prohlásili, že ultra-nízké hodnoty tepové frekvence není možné bez dopingu dosáhnout. "Pokud kůň jede v posledním kole rychlostí 39-40 km/h a koně prezentuje s tepovou frekvencí 42 - to prostě není možné! Takového koně je potřeba podrobit antidopingové kontrole - nebo je vážná závada na měřícím přístroji?

V databázi FEI je v současné době registrováno 9612 koní, z toho jich 5403 (56,2%) patří pod administraci UAE. Na konci debaty vystoupil generální sekretář jezdecké federace UAE Dr. Ghanem Alhajri a ve své emocionální řeči zmínil pravděpodobné ekonomické dopady těchto změn a jejich potenciálu "trestat" majitele, kteří investují do tohoto sportu. Alhairi má pocit, že návrhy vycházejí z dost omezených faktorů - zejména pokud jde o studii zranění (FEI Global Equine Injury Studies). Změna pravidel pravděpodobně stáhne velké množství jezdců do národních soutěží, aby se vyhnuli jurisdikci FEI. Také řekl, že 80% jezdců doplatí na těch 20%, kteří dělají problémy. Dr.Coombs mu však připomněla kodex FEI, kde je welfare koní na prvním místě.

Delegát z Ekvádoru vyjádřil obavy, že změny pravidel znamenají čas navíc pro jejich jezdce, aby se stačili kvalifikovat, je u nich málo soutěží, a že to může zájemce o tento sport odradit. Na to ostře zareagoval vice-prezident FEI Mark Samuel. Řekl, že ekvádorský skokový jezdec nepočítá s tím, že přeskáče jeden parkur 130 cm a jeden  150 cm a vyrazí na Olympiádu. Drezurní jezdec nepředpokládá, že zajede jednu úlohu Sv.Jiří za rok a pak bude soupeřit s Isabell Werth. Mezinárodní jezdecký sport vyžaduje úsilí a získávání zkušeností, což někdy vyžaduje vyjet za hranice. To je realita pro všechny ostatní disciplíny FEI a vytrvalost by se k tomu měla postavit stejně. 

Prezident FEI Ingmar de Voss vyjádřil přesvědčení, že národní federace nová opatření podpoří na Generálním shromáždění FEI v listopadu. Deadline pro zpětnou vazbu ze strany národních federací je 8.července.

Zdroj:

https://inside.fei.org/fei/fei-sports-forum-2019-session-5

https://www.facebook.com/notes/clean-endurance/recap-of-fei-sports-forum-2019/1746010048877680/

https://horse-canada.com/horse-news/new-mind-set-heart-latest-endurance-reforms/?fbclid=IwAR2w_4qp318D9x6c3ruZQa-alzoOFeIfGam3bqbKVghmNSpSgGfSlGZLOl4