Fatální zranění - změna v pravidlech

21.12.2018

Dosud bylo za fatální (katastrofické)  zranění považováno takové zranění, které si vyžádá euthanazii koně. Sankce jsou pak uděleny v případě, že majitel koně rozhodne o euthanazii, a nejsou uděleny, pokud ji odmítne - se všemi vážnými důsledky pro welfare koně. Na základě jednání Dočasného výboru 12.prosince byl vzat v potaz návrh na udělení stejné sankce v případě těžkého zranění.

Od 1.ledna 2019 tedy platí: 

čl. 815.3.7 pravidel FEI:

815.3.7. Pokud kůň, na kterém Sportovec jede, utrpí těžké zranění a/nebo fatální zranění během 12 měsíců poté, co jiný kůň Sportovce též utrpěl těžké a/nebo  fatální zranění, je Sportovci automaticky pozastavena činnost na 6 (šest) měsíců. 

1. Fatální zranění je takové zranění, které podle názoru Veterinární komise vyžaduje okamžitou eutanázii nebo jakkoliv přispěje ke smrti koně v soutěži. 

2. Těžké zranění je definováno jako:

 I) Muskoloskeletální zranění (zlomenina, vážné zranění šlach, vazů nebo svalů) nebo; 

II) Metabolické poškození (těžká kolika, akutní poškození ledvin, myopatie, u které selhávvá léčba) nebo; 

III) Jiná poškození, které dle názoru ošetřujícího veterináře, zahraničního veterinárního delegáta a prezidenta veterinární komise vyžadují další vyšetření a pokračování v adekvátní veterinární péči po skončení závodů.