Ještě někdo si myslí, že vytrvalost v G7 zpomalí?

15.02.2020

Prestižní vytrvalostní závody ověnčené miliony a startovní listinou čítající stovky jmen se dají uspořádat i bez FEI. President Cup se poprvé běžel jako národní soutěž. Koně mohli nést nižší váhu (60 kg)  než pod taktovkou FEI (70 kg), vstupy do vet gate jako obvykle. Pořadatel však pro jistotu obeslal všechny účastníky oběžníkem obsahujícím 25 zvláštních pravidel - co se nesmí a bude potrestáno. Jednak tento oběžník prozradil, čeho jsou někteří jezdci schopni, na druhou stranu pojmenování možných excesů je snad cesta, jak vymýtit něco tak otřesného, jako pobídky elektrikou koně, po kterém jezdec chce, aby ucválal 100-160 km. Co tato pravidla neřeší, je rychlost. Co naopak řeší, je zákaz natáčení jezdců na trati. 

Ve zkratce z oběžníku: 

 • Žádná auta v lese nebo v místě zákazu, žádná auta podél trati, pokud nemají povolení.
 • Zákaz podávání vody nebo polévání z auta.
 • Volné uši, zákaz ucpávek.
 • Zákaz bití koně bičíkem, otěžemi, drátem a kopat nohama (zákaz čímkoliv bít koně).
 • Zákaz bití koně platovou lahví kdykoliv během závodů.
 • Zákaz plašení - pobízení koně elektrošoky nebo ho pohánět z auta.
 • Zákaz tahání koně za ocas, aby šel.
 • Zákaz zakroucení kůže nebo chytání koně za uši kdykoliv během jízdy.
 • ...
 • Kamery pouze v místech určených organizačním výborem.
 • Zákaz zapůjčení vesty týmového veterináře jinému-neautorizovanému veterináři v průběhu závodu.
 • Zákaz jakékoliv podpory koně v posledních dvou kilometrech. 
 • Během jízdy zákaz pískání pro vyvolání močení koně. ....

Z výše uvedeného mrazí - a zda budou hříšníci sankcionováni, je věc jiná. I v drezuře se velmi řeší odvaha rozhodčích udělovat známku podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Rychlostí se oběžník netýká - pokud není jezdec přistižen a potrestán, pak mu na patřičnost jeho chování odpoví verdikt veterináře, potažmo kůň.