Smrt koní v souvislosti s vytrvalostní zátěží

20.11.2018

Nancy S. Loving, DMS 

03.03.2016 22:04

Známá veterinární lékařka, odbornice na vytrvalost a autorka knihy Na vytrvalostní trati se ve svém článku na Thehorse.com zabývá nejhorším možným scénářem vytrvalostních závodů, kdy kůň tuto zátěž nepřežije.

"Vytrvalost" je pro tuto disciplínu příhodný název. Vyžaduje od koně a jezdce ujet 80 až 160 km během jednoho dne. Podle typu soutěže, terénu, klimatických podmínek kůň může pracovat od 6 do 24 hodin. Vzhledem k podstatě tohoto sportu může docházet k dehydrataci, minerální disbalanci a zvýšení teplotního stresu s následkem smrti. Zkušení vytrvalci tento Damoklův meč velmi dobře znají. Co tedy odborníci radí?

Do výzkumu příčin fatalit u vytrvalostních koní se pustil Olin Balch, DVM, MS, PhD z North Fork Veterinary Service (Cascade, Idaho), a Hal Schott II, DVM, PhD, Dipl. ACVIM, professor veterinárního lékařství velkých zvířat na Michigan State University. Výsledky jsou z období o rok delšího a tak trochu jiné, než uvádí abstrakt studie, který jsem již publikovala:

Případy dle AERC. org byly také předmětem studie: Fatalities Associated with American Endurance Riding Conference Sanctioned Endurance Rides (2002-2013) - Balch, Habing, Schott 2014.

Ze 67 koní jich bylo 46 eliminováno, zbylých 21 soutěž dokončilo a byli uznáni ve finální kontrole v pořádku. 13 koní z celkového počtu 67 zahynulo, zbytek byl utracen (54). U 51% případů byla provedena pitva.

V 81% případů se u koní rozvinula akutní bolest břicha, ve 12% pitev se ukázalo, že došlo k ruptuře žaludku. U 28% koní se na smrti podílely finanční problémy, kdy jezdci odmítli infuze, kliniku a/nebo případný chirurgický zákrok. Riziko fatalit bylo 2x vyšší u soutěží 80 km (1 na 3017 startů) , 12x vyšší u soutěží 160 km (1 na 648 startů), zatímco u soutěží 40-56 km došlo k jednomu úmrtí na 8057 startů.


V tomto aktuálním článku z 28. února 2016 Dr. Nancy S. Loving píše:

Balch a Schott zkompilovali výsledky ze záznamů AERC v období 2002-2014. Během tohoto období se stalo 96 fatalit u 270 070 koní startujících ve vytrvalostních soutěžích, což je 0,32% fatality na 1000 startů. Z tohoto počtu 96 fatalit se jednalo v 69 případech o euthanazii a 27 koní uhynulo. Ovšem u 9 koní nešlo o přímou souvislost s vytrvalostním závodem, ale utrpěli úraz při útěku z paddocku, při kopnutí jiným koněm nebo kolikou nesouvisející se závodem. Přímá souvislost s vytrvalostí se tedy objevila u 89 koní.

Neprokázaly se významné rozdíly u fatalit, co se týče pohlaví a věku, počty případů se v průběhu let neměnily. Rozdíly v počtu fatalit se ukázaly, ač ne statisticky významné, v oblastech. Jihozápad jich měl víc než západ. Západ jich zaznamenal víc než v horách, kde jich bylo víc než na severovýchodě.


"Navzdory veterinárnímu dohledu, který je nejpřísnější ze všech jezdeckých disciplín, k fatalitám ve vytrvalosti dochází," poznamenal Schott, když prezentoval jejich výzkum.

Studie Balcha a Schotta zahrnovala všechny fatality v průběhu 4 dnů - den před závodem, den závodu, dva dny po závodě. Pokud se objevil problém během závodu, pak zjišťovali stav koně nad rámec těchto 4 dnů. "Prodlužování vzdálenosti často vede k gastrointestinálním a metabolickým problémům," vysvětluje Schott.

Zjistili, že 26 fatalit (30%) nesouviselo s únavou. Příčinou byly pády, katastrofická zranění, gastrointestinální problémy nebo náhlé úmrtí, jeden kůň se ztratil a byl později nalezen mrtvý.

61 k fatalit (70%) souviselo s vytrvalostní zátěží včetně následků těžkých svalových křečí a vyčerpání.

"Vyčerpání bylo obvykle spojené se sníženou střevní funkcí v důsledku dlouhého období sníženého prokrvení zažívacího traktu, kdy je krev přednostně dodávána na výkon svalů v průběhu zátěže," vysvětlil Schott. "Postižení koně projevovali ztrátu apetitu a příznaky koliky, kterou lze přičíst snížení střevní peristaltiky. U několika koní došlo ke katastrofickým následkům ruptury žaludku, a to bez zjevné souvislosti s výskytem žaludečních vředů, zatímco u jiných došlo k selhání ledvin a / nebo laminitidě." Dalším důležitým zjištěním bylo, že 20 z těchto 61 koní vlastně dokončilo závod, prošlo finální veterinární kontrolou a přesto se u nich rozvinuly v průběhu dalších několika dní známky vyčerpání s následkem smrti. "Toto zjištění je pro jezdce zásadní, musí bedlivě sledovat své koně po závodech a přivolat veterinární pomoc při jakékoliv znepokojením nad stavem koně po soutěži," řekl Schott. "Nakonec je třeba zmínit, že u 19 koní, kteří nakonec uhynuli nebo byli utraceni, jejich majitelé i přes doporučení veterináře odmítli infuze a / nebo převoz na kliniku," dodal Schott.

Prevence fatalit - nic nepodcenit

Ve světle těchto poznatků Schott řekl, že majitelé a jezdci mají několik možností, jak se vyhnout riziku fatalit souvisejících s vytrvalostí.

"Nejlepší, co se dá pro prevenci eliminace až fatality udělat, je vnimat svého koně a dobrovolně odstoupit ze soutěže, pokud se nechová podle očekávání, " říká, " majitelé obvykle poznají problém dřív, než vyjde najevo ve veterinární kontrole."

"I když si jezdci v zápalu soutěže nechtějí připustit nějaké obavy, je třeba si uvědomit, že koně si v check-pointu s veterináři nepopovídají," pokračuje, "navzdory pečlivému vyšetření veterináři nemohou identifikovat úplně všechna rizika, a konečně je to jezdec, který je hlasem svého koně a má za něj odpovědnost. To se týká i dalších doporučení veterináře ohledně léčby a /nebo intenzivní péče."

Závěr

"Bohužel, fatality v důsledku atletických aktivit se vyskytují a jsou součástí rizika všech typů jezdeckých aktivit," řekl Schott. "Pokud spočítáme všechny smrtelné případy z USDA, pak riziko u koní v soutěžích na kratší vzdálenosti není větší než na pastvě nebo ve stáji." "U koní startující v soutěžích na 80 km je však riziko 2x vyšší a v soutěžích na 160 km je riziko fatality desetinásobné. I když to vypadá, že je riziko vysoké, je srovnatelné s počty případů zaznamenaných v dostizích," říká Schott a dodává, že k fatalitám dochází, i když ne běžně, ve všech typech jezdeckých aktivit. https://www.thehorse.com/articl