Jak se trénuje 27letý kůň na 160 km?

22.11.2018

Když letos PL MERCURY dokončil ve 27 letech Tevis Cup, možná jste se zadívali na svého ...nácti-cetiletého parťáka a napadlo vás, jestli by zvládl ještě závodit a jak je to vlastně s trénováním starších a starých koní.

Recept na trénink PLMecuryho nezní nijak sofistikovaně. Přes zimu má tři měsíce pauzu (žije 24/7), spoustu mil absolvuje v přípravném období na ruce vedle koně, aby si šetřil hřbet. Dostává krmivo s nízkým obsahem uhlohydrátů, seno a přípravky na klouby. Je jisté, že PL Mercury patří mezi výjimky, ale také se stal pro mnoho majitelů starších koní inspirací...

Co to jsou staří koně? Malá část koní se dožívá věku od 30 let výše, ale kolem 20 let je spoustu koní v plné síle a jejich počet je např. v USA kolem 15%. Díky lepším znalostem majitelů koní v oblasti výživy a pokrokům ve veterinární vědě (i díky množství koní v "pet" kategorii, kdy se lidé koní ve vyšším věku nezbavují, ale naopak se jim stále věnují) dnešní 20 letí koně často připomínají dřívější koně patnáctileté - stejně jako lidé, kteří dnes v 60 působí jako dřívější 40cátníci.

Jakou fyzickou zátěž staří koně nad 20 let snesou?

Známí rčení "Jsi tak starý, jak se cítíš." platí do jisté míry i u koní, nicméně jsou pro vitalitu a sport ve vyšším věku jisté limity dané změnami, které v těle nevyhnutelně nastávají.

 • U lidí dochází mezi 25.-80.rokem života k 40-50% úbytku svalové hmoty, zpomaluje se přenos elektrických impulsů, snižuje se VO2max a kapacita pro přenos kyslíku k pracujícím svalům. Klesá svalová síla, rychlost a vytrvalost. Jsme méně odolní vůči přehřátí.
  • U koní je zatím málo relevantních výzkumů, ale podle studie se potvrzuje, že s věkem ubývají rychlá svalová vlákna a zůstávají pomalá svalová vlákna. Tedy obratnost a výbušná síla klesne, ale vytrvalost - schopnost aerobních výkonů v submax. intenzitě je možná. 
  • Potvrzuje se pravidlo, že  "jako první odchází rychlost, jako poslední vytrvalost".

Sv.vlákna I - starší klisny měly 8% - mladší klisny 12%

Sv.vlákna IIa -starší klisny 28% - mladší 36%

Sv.vlákna IIX - starší koně 65% - mladší koně 52% (Rivera a kol. 2015).

Bohužel chybí výzkum na účinek zátěže u starších koní na koncentraci svalových enzymů a odbourávání a obnovu glykogenu.

Eleanor Kellon,VDM ve své knize The Older Horse napsala (a asi vás to nepřekvapí), že "Pravidlem číslo 1 je - pokud chcete, aby byl kůň nadále aktivní, je nejlepší (spíše nezbytné) ho nikdy nenechat úplně vypadnout z kondice. To znamená vyhnout se delšímu období NEaktivity."

Jeanette Mero, DVM:

 • Aktivní koně zůstávají fit déle než ti, kteří se už jen tak potloukají ve výběhu kolem stájí.

Trénink starších koní

  • Konzultujte své plány s veterinářem, event. s fyzioterapeutem.
  • Postupujte pomalu.
  • Starší kůň potřebuje více krokových přestávek v průběhu práce i mezi tréninky (2x více než mladý kůň).
  • Může mít své dobré i špatné dny - přizpůsobte se mu.
  • Část kondiční práce lze dělat na ruce ze sedla vodícího koně.
  • Berte v úvahu, že starší kůň má horší termoregulaci a snáze u něj dochází k dehydrataci.
  • Vysoce kvalitní a nezatěžující krmná dávka, jádro rozdělené na víc menších dílů a vhodné doplňky na klouby, antioxidanty.
  • Preference ustájení v nestresujícím stádě 24/7.
  • Zohlednit změny tepové frekvence a pásma aerobní aktivity ve vyšším věku.
  • Nepřehánět intenzitu a pečlivěji volit terén - i při nejlepší péči nejsou šlach a vazy tak pružné jako v mládí a i když psychicky je kůň stále srdcem závodník, pustit ho "do plných" je riskantní. 
  • Management závodů samozřejmě přizpůsobte věku - ve 40°C cválat v bahně není pro např. 22letého koně fér. Závody, kde je extrémní počasí a terén vynechte, i když jste je měli v plánu. 

Přiměřenou, především aerobní zátěží, mohou koně zůstat aktivní i ve stáří - ať už jako učitelé dětí, parťáci na vyjížďky nebo v nižší a střední vytrvalosti...