ASWAN

09.11.2018

Příběh řeky a hřebce, jehož je někdy těžké v rodokmenech arabských koní nenajít...­

Nil... Zmítá se v peřejích a klesá ve vodopádech, ztiší v bažinách, aby se pak tisíce kilometrů táhnul pouští. Ani pod žhavým africkým sluncem nikdy nevysychá a jeho sílu se lidem dlouho nedaří spoutat.

Původní Asuánskou přehradu dokončenou v roce 1902 Angličané dvakrát zvýšili, ale když síla Nilu hráz málem protrhla, bylo jasné, že zvednout ji potřetí nebude stačit. Bylo nutné postavit přehradu novou a o to usiloval v roce 1954 egyptský prezident Násir - o stavbu nové přehrady, která by konečně spolehlivě regulovala záplavy a smrtící sucha. Pominu šachové partie tehdejší politické situace vrcholící Suezskou krizí, nakonec v roce 1958 projekt odstartovala sovětská finanční injekce ve výši jedné miliardy dolarů a u Asuánu lidé druhou nejdelší řeku světa zkrotili. Násir se dokončení stavby nedožil, zemřel v v roce 1970.

Tehdy jsme v Káhiře nemuseli do školy a celá rodina sledovala v televizi šílenství 4 milionů lidí na Násirově pohřbu. Padali z mostu do Nilu, šplhali po výškách, aby se vzápětí zřítili, doslova si někteří rvali vlasy, sápali se po rakvi. A Násirovo jezero v Asuánu se stále ještě plnilo Nilem. Přehouplo se století i světový pořádek a znovu jsem se setkala s Asuánem (i s Nilem), tentokrát v rodokmenech koní. Asuán je v arabštině Aswan. A Nil...

První dar - Nil

Na znamení díků za finanční pomoc egyptská agrární organizace EAO darovala Sovětskému svazu arabského hřebce Nil (původním jménem Azmy).

Tehdejší vůdce Sovětského Svazu, Nikita Chruščov, si tak pomyslně splnil sen svého otce, který si celý život přál koupit si koně a vlastnit půdu, což se mu nepodařilo a celý jeho život určovaly nuzné podmínky na Ukrajině. Jeho syn Nikita sice vyrostl v hliněné chatrči a jako malý pásl dobytek, ale když se naučil číst a chytil se u "bolševika", už si koně kupovat nemusel - o všech koních ve své zemi mohl rozhodovat, ale to už je na jiné a dost smutné povídání.

Nil

Nil zplodil v Těrském hřebčíně 16 hříbat, bohužel předčasně uhynul v roce 1960. Jeho význam skrze otce Sid Abouhom zmiňuje německý hipolog Bilke:

Sid Abouhom byl velmi silný hřebec, s výrazným kohoutkem, s velmi pěknými, korektními chody, silnými hlezny. Byl producentem fundamentu, především co se týče hlezen. Jeho význam je důležitý především díky jeho četným dcerám. A i kdyby měl jen tu jednu - klisnu MABROUKA (Moniet el Nefous) - jeho vliv by byl fenomenální. Když vezmete její potomky - MORAFIC (Nazeer-Mabrouka) a ANSATA BINT MABROUKA (Nazeer - Mabrouka). Kde by byl bez nich egyptský chov?

Mabrouka

Morafic

Druhý dar - Aswan


V roce 1963 EAO darovala do SSSR dalšího hřebce, byl jím pětiletý Raafat. Velmi rychle ho přejmenovali na Aswan (Asuán) na uctění projektu Asuánské přehrady.

Aswan a Nikita Chruščov

Syn jedinečného Nazeer by v Egyptě nejspíš zapadl mezi mnoha jinými a svět by o něm neslyšel - kdyby nepřišel do Sovětského Svazu.

Aswan (2 foto níže)

Otec Aswana, NAZEER (Mansour), byl nejvýznamnějším pilířem egyptského chovu. Málem byl ztracen během velkého povstání na Středním Východě, ale podařilo se ho zachránit z obskurity provinční stanice hřebců bývalým ředitelem hřebčína v Bábolně, generálem Tibor von Pettko-Szandtner. Kariéru plemeníka tak zahájil Nazeer až ve 14 letech v nově založené královské agrární společnosti (Royal Agricultural Society). Aswan nebo Morafic patří k jeho nejslavnějším potomkům. Děd ze strany matky Sotamm pocházel z linie koní importovaných Wilfriedem a Lady Ann Blunt z Egypta od Ali Paši do Anglie. Sotamm byl později Bluntovými prodán do Egypta.

Nazeer

Sotamm

Matkou Aswana je YOSREIA, o které se hovořilo jako o nejkrásnější klisně své doby. Byla harmonická, s dlouhým krkem, krásnou typickou hlavou, dostatečného rámce, atletická. Narodila se v Káhiře roku 1934 a v jejím rodokmenu dojdeme ke crabbetským liniím po klisně Bint Rustem po crabbetském hřebci Rustem. Její otec Sheik Al Arab je po Mansour, otci Nazeera.

Yosreia

Krása a nedokonalost

Aswan měl své exteriérové nedostatky - krátký krk, dlouhou, ale strmější lopatku, měkký hřbet, otevřené hlezno, přestavěnou záď. Tedy vady, které by mnoho chovatelů odradily, ale jak se říká, "darovanému koni na zuby nekoukej" a Sověti byli zvědaví, jak bude vypadat potomstvo Aswana s klisnami velmi odlišného typu. Stádo klisen v Těrském hřebčíně ve Stavropolu bylo založeno na polských, francouzských a crabbetských liniích - klisny měly dobrou stavbu těla, ale mnohým chyběl výraz. Aswan, s krásnýma tmavýma očima, jemným kostním reliéfem hlavy se štičím profilem, velkými nozdrami, nesením ocasu, suchými končetinami, výškou a výrazem, byl tím, co Sověti potřebovali.

V Těrském hřebčíně všichni dvouletí šli na dráhu a byli aspoň jednu sezónu testováni. Koně, kteří měli zdravotní problémy nebo neměli na dráze výsledky, se ve třech letech odprodali. Ti úspěšní buď pokračovali v dostihové kariéře další sezónu , nebo se vrátili do Těrska do chovu. Pokud se měl Aswan udržet v chovu, jeho potomci museli být krásní, ale také atletičtí.

Aswan je v typu Siglavy. Sověti ho zcela racionálně použili k tomu, aby do jejich chovu vnesl typ, výraz, vysoké nesení ocasu. Nechtěli, aby dodal strukturu nebo celkovou funkci. Spíš jim šlo o to, aby dodal specifika, která s sebou nesl jeho genotyp a fenotyp.

Když se podíváme na fotografie obou hřebců - Nazeer i Aswana, určitě mají některé společné vlastnosti - Nazeer má hřbet trochu delší, ale celkově je to krásný hřebec. Aswan má své silné stránky i slabiny - ale chovatel se neptá, zda z hřebce může být národní šampion, ale zda disponuje nějakými vynikajícími vlastnostmi, kterými může přispět následujícím generacím. Na Aswanovy potomky hledíme skrze tři zásadní vlastnosti - krásná hlava, rovná záď a vysoko nesený ocas, což můžeme vidět např. u hřebce MARSIANIN (Aswan - Magnolia) U Marsianina se projevila šťastná kombinace Aswana i ARAXE (zřetelný vliv hřebce ARAX skrz jeho matku Magnolia), geneticky tedy není žádným překvapením.

Arax (importován do Těrského hřebčína z Polska v roce 1968, 5 let před příchodem Aswana)

Marsianin má exotickou hlavu - krátkou a typickou, s velkým živým okem. Má rovnou a dostatečně dlouhou záď a vysoko nesený ocas i v kroku. Na jeho dobrém fundamentu je patrný vliv Araxe. Marsianin byl exportován do USA,kde se stal v roce 1981 národním šampionem hřebců. Když vedle sebe postavíme Marsianina a jeho syna MOSCO a jeho pravou sestru EXOTICA, vidíme stejný výraz, nesení ocasu, nádherné oko, dokonalá bedra a záď.

Marsianin

Ne všechna hříbata po Aswanovi získala jen ty benefity. Jeho horší potomci měli krátký krk, strmou lopatku, slabé přední nohy a otevřené hlezno. Ale jak již bylo uvedeno, Sověti nechtěli od Aswana funkci nebo fundament, ale extrémní typ. Špatní potomci byli z chovu vyřazeni.

Dalším exportem po Aswanovi do USA byl PADRON, národní šampion hřebců USA 1982, nebo milion-dolarový šampion PESNIAR. Jedním z nejúspěšnějších arabských koní na dráze v Evropě byl DRUG skrz dceru Aswana KARINKA.

Některé nejlepší chovatelské výsledky vzešly ze spojení Aswana s dcerami hřebců polského chovu Arax a Nabeg, a ze spojení Nabeg a dcer Aswana Mnozí z těchto potomků si ponechali korektní exteriér Araxe a Nabega, k němuž Aswan dodal krásu, typ a charizma. Jedním z nejvýznamnějších potomků této krve je legenda vytrvalosti, NOBBY, který si jistě později zaslouží samostatný článek.

Nobby

Na první stránce žebříčku koní FEI najdeme Aswana u EKSTREM FONT NOIRE, NADIR, RA KARIM

U českých vytrvalostních koní najdeme aktivně sportujících (nebo dříve sportujících) koní Aswana např.u HABIB, POESIE a dále jsem ho vyhledala u těchto - Al Rasím, Armanda S, Arista, CW Aramis, CW Athos, Aramis 7,Bejrut 1, Esterella, Gabor S, Hannah 1, Lara S, Mirajj, Monos S, Naira, Nadzih, Nanu 1, Onufry, PC Sedderik, Penelope 7, Pilada, Predator...

Šálek kávy nikoliv pro každého

Aswan měl i své odpůrce - už od 80. let někteří chovatelé vyhledávající polskou a ruskou krev se programově vyhýbali jedincům, kteří měli Aswana v rodokmenu. Jednak neodpovídal původnímu typu koní v hřebčínech a zadruhé, jak bylo uvedeno, jeho potomci pokaždé nezdědili jen přednosti, ale i slabiny exteriéru, což oprávněně kritizovali.


Význam

Aswan se stal mezinárodním fenoménem - všude, kromě své rodné země. Byl úspěšným otcem skrze své syny i dcery. Jejich výjimečný typ v kombinaci se silným fundamentem původních ruských arabských koní se stal jedním z nejvýznamnějších faktorů zlepšení chovu po celém světě. Mnoho jeho potomků bylo prodáno do USA a Kanady, Jižní Ameriky a skrze jeho syna PATRON, v Německu KILIMANJARO a v Polsku PALAS se stal špičkovým plemeníkem.

Aswan přinesl Sovětskému svazu silnou západní měnu a to nejvíce v polovině 80. let. V roce 1985, kdy odchází do koňského nebe, utrží na aukci Těrský hřebčín 1.68 milionů dolarů. Prodávalo se v té době mnoho jeho potomků a tržby kokem jednoho milionů dolarů během jedné aukce tehdy nebylo nic výjimečného (viz. např. výše uvedený PESNIAR).

Aswan zplodil 299 hříbat a jeho potomci žijí na 6 ze sedmi kontinentů. Je v několika plemenných knihách včetně trakénského koně, Oldenburgského koně nebo Shagya araba.

Stále je k dispozici Aswanovo mražené semeno a jeho loňský potomek APOLLON TERSK svého otce nezapře viz VIDEO.

  • Jeho dosah je mimořádný stejně jako je pikantní, že jeho sláva se zrodila z rivality Západu a Východu. A protože politika není jen příčinou i následkem příběhu koní, my jsme se vrátili po pěti letech z Egypta - jen ne všichni. Naši rodinu rozdělila z politických důvodů na dlouhých 15 let železná opona. Aswan mi tyto doby jen připomněl...
  • Asuánská přehrada

Hloubka vody činí až 180m a vodní plocha má rozlohu 6000 km2. Hráz je 111m vysoká, 980m široká a dlouhá 3,8km. Voda jezera se může vypouštět 6 šachtami o průtoku až 11 000m3/s. To je Asuánská přehrada. Reguluje tok Nilu v Egyptě, pomáhá zavlažovat obrovské plantáže a pohání hydroelektrárnu o výkonu 2100 MW, což pokrývá většinu energetické potřeby Egypta.

Zdroj:

https://terskarabian.com/en/show-mares/54-pelopia

www.fei.org

https://www.arabianheritagesource.com/altehomepage/page68.html

www.vytrvalost. com

https://www.straightegyptians.com/

https://www.allbreedpedigree.com/


Více zde: https://www.i-endurance.cz/novinky/aswan/ upravit.

K vizuálnímu členění textu slouží obrázkové sekce

Kromě nadpisů vám s členěním textu na správných místech pomohou i obrázkové sekce. Jednotlivé odstavce vašeho článku oddělte obrázky, které vhodně doplní obsah.

And you can also use blockquote formatting to cite some wise words.

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni.