Vývoj chovu v Austrálii

Jen něco přes 200 let odděluje moderní arabské koně od příjezdu jejich předků do této země, která neměla žádnou původní populaci koní.

První flotila z roku 1788 přivezla malou skupinu koní, které nabrali cestou z Capetownu. Pravděpodobně měli v sobě arabskou a berberskou krev. V dalším období do poloviny 18. století  se mnoho koní orientálního původu – někteří s perskou a arabskou krví z Indie – stalo základem chovu koní nové kolonie. Někteří chovatelé si dovezli koně přímo z Arábie.  V „Australské plemenné knize“ je zapsáno přes 100 těchto hřebců. Jejich potomci se využívali pro dostihy nebo pro práci na farmách, také byli exportováni do Indie jako remonty pro britskou armádu a na polo.

Jeden z nejvlivnějších hřebců, HECTOR neboli „Old Hector“ byl importován v roce 1806 z Kalkaty (původně patřil plukovníkovi Arthuru Wellesley, prvnímu vévodovi z Wellingotnu). V australské plemenné knize (Barrie, 1956) je jeho portrét s názvem Hector, arabský hnědák, ve vlastnictví vévody z Wellingtonu. Hector byl dovezen z Kalkaty do Nového Jižního Walesu a stal se nejvýraznějším plemeníkem během první dekády australských dostihů.

Zakladatel australského Walera (kůň z Nového Jižního Walesu, který byl využíván v 19. století pro britskou armádu v Indii) byl arabský kůň, stejně tak se podílel na vzniku australského stockhorse. Austrálie v začátcích své historie měla jako dostihové  koně arabské, ač ne všichni to byli čistí arabové. Plnokrevní  arabové se zde využívali ke zušlechtění běžné populace a také k rozšíření vzmáhajícího se dostihového sportu. Arabští plemeníci jsou zaznamenáni v prvním svazku AJC´s australské plemenné knihy, ale po roce 1878 už do ní nebyli připuštěni žádní arabové. Tak tomu bylo až do roku 1960, kdy vznikla australská plemenná kniha arabských koní. V tom mezidobí  1878-1960 bohužel mnoho kvalitních koní zapadlo, dále byl problém vystopovat původy dovezených arabských koní. Mezi nimi ale vynikli dva významní hřebci z nejprestižnějších hřebčínů v \Anglii. Z Crabbetu HADBAN a KARS – byli dovezeni společně s klisnami FRANCOLIN a PURPLE STOCK. Také hřebci FARHAN a ALIF a několik klisen dovezených panem Dangarem.

Sir James Penn Boucaut

První řádně zaznamenaní arabští koně byli dovezeni z hřebčína Crabbet Sirem J.P. Boucautem, soudcem vrchního soudu a guvernérem Jižní Austrálie. V prvním importu roku 1891 byl dovezen hřebec RAFYK (Azrek/Rose of Sharon) a klisny DAHNA (Kars/Dahma) a NAMUSA (Ahmar/Nargileh). O deset let později Boucaut přivezl hřebce FARAOUN (Mesaoud/Fulana) a dvě klisny ROSE OF JERICHO (Kars/Rodania) a její vnučku El Lahr. Dnešní linie Dahna je nejstarší přežívající linií v Austrálii skrze její dceru SHERIFA (po Rafyk) a její vnučku El Lahr. Sherifa byla zapuštěna ne-crabbetskými hřebci MAHBOAH a MAGISTRATE (oba importováni z Indie  - Frank Austin z Avalon, Victoria), a dala dvě klisničky, které se staly základem nejúspěšnějších rodin až do současnosti.

V roce 1908 hřebčín soudce Boucauta rozpadl, arabští koně z jeho farmy Quambi byli rozprodáni pro celé Austrálii. A protože v té době ještě nebyl registr arabských koní, do chovu šlo "kdeco". Jejich potomci nebyli registrovaní nebo jen zřídka s výjimkou soukromých plemenných knih a záznamů, u kterých jde o obsáhlou evidenci a to i ve formě dopisů a příběhů tak,  jak to vyhovovalo jejich vlastníkům. Něco z toho bylo publikováno v knize Jamese Boucauta „The Arab, the Horse of the Future“ (1905). Tito koně nás vedou zpět k začátkům chovu dnešního australského stockhorse a také dokazují, že mnozí z těchto předků popisovaných jako „bloodhorses“ nebo plnokrevníci byli ve skutečnosti koně s převážně arabskou krví.

Naštěstí několik zapálených nadšenců pro arabské koně shromáždilo záznamy z Quambi a registrovali pak svá hříbata v britské plemenné knize „Arab Horse Society Stud Book“, a tato praxe pokračovala až do 70. let minulého století, kdy  založili vlastní hřebčíny. Nejlepší araby z Quambi vlastnil Samuel Winter-Cooke z Murndal, Victorie. V roce 1911 si dovezl hřebce FAKREDDIN a také vlastnil starého MAGISTRATE. Hřebčín se však po jeho smrti rozpadl, což znamenalo další ztrátu kontinuity chovu a některých linií. Jedna z jeho klisen, DERYABAR (1923, Khamasin/Khadijad) se však stala zakladatelkou významné rodiny – DERYABAR, tu najdeme v rodokmenu Yamamah na straně matky jejího otce.

Meziválečné období znamenalo pro australský chov velké ztráty, ale další chovatelé importovali hřebce HARIR (BERK/HAMASA) – opět z crabbetského hřebčína, dále hřebce RIEF (SOTAMM /RIDAA), rovněž od zakladatelky hřebčína Crabbet Heleny Blunt.

A.J McDonald založil kolem roku 1915 hřebčín Tehama v Dubbo (Nový Jižní Wales), kde působili hřebci RIEF, RAISULI (Rief/Avesha) a PRINC NEJD.

Když skončila první světová válka, stoupl zájem o arabské koně. Válka si vyžádala tisíce koní z Austrálie. Některé staré hřebčíny zanikly. Nové vznikaly. Jako například hřebčín Fenwick:

Hřebčín FENWICK

Budoucnost chovu koní ovlivnilo v dalších letech několik událostí – o tu nejdůležitější se postarala A.D.D. Mclean, když založila hřebčín ve Viktorii. A ta začala úzce spolupracovat s Lady Wentworth, dědičkou anglického hřebčína Crabbet a následovaly četné importy arabských koní. Kromě toho se jí podařilo vystopovat koloniální arabské koně. Tak začala historie hřebčína. Rozkládal se v nemovitostech jejího otce nese jméno vesničky ve Skotsku, kde se A.D.D. Mclean narodila. A když si přečteme jména hřebců a klisen hřebčína Fenwick a současně pojedeme po větvích rodokmenu Yamamah, dostaneme se také až do Crabbetu. Ale ještě jsou před námi další generace, linie, importy. 

Hřebci:
INDIAN LIGHT [Naseem Nisreen] 1935
FAYRIAL [Fayal/Raxina] 1946
RIFFAL [Naufal/Razina [from Lady Yule] 1947
ELECTRIC SILVER [Raktha/Silfina] 195O
SILVER MOONLIGHT [Indian Magic/Silver Fire] 1951
SHAFREYN [Royal Diamond/Sharfina] 1956
ROSSFENNICK [Indian Magic/Rosinella] 1958
GREYLIGHT [iiu] [ Bright Shadow/Royal Radiance] 1959
SINDH [Silver Vanity/Silfina] 1961

Klisny:


NASIRIEH [Skowronek/Nisreen] 1935
NURALINA [Hassam/Nasira] 1936
CARLINA [Rissam/Shamnar] [from Lady Yule] 1947
RIZALA [Rissam/Ghezala] 1947
GREY CORONET [Oran/Grey Royal] 1951
ROSINELLA [Oran/Rosalina] 1956
ROYAL RADIANCE [Royal Diamond/Silver Gilt] 1958

Tito koně se stali základem chovatelské historie Austrálie.

Dalším hřebcem a hojně využívaným v chovu ve Fenwick byl RAKIB (Nax/Rythama), ten byl importován v roce 1938 manžely Hirstovými ze Sydney. Nejvýznamnější zakladatelkou rodiny ve Fenwick je rodiny klisny BARADA II (Raisuli/Gadara), která pochází od Boucoutovy klisny NAMUSA. Barada II se narodila v roce 1934 v Glenwood u A.J.McDonald. Rodina po Barada II je dnes nejrozšířenější a nejvýznamnější rodinou v Austrálii.

Hřebčín JELBART a Ministerstvo zemědělství Nového Jižního Walesu

V roce 1935 Joseph Jelbart ze Stony Park East poblíž Albury na hranici mezi států NSW a Viktoria shromáždil skupinu čtyřech klisen ze starého hřebčína Winter-Cooke, dva syny po Shahzada SIRDAR a ISHMAEL a několik klisen od A.E.grace. Později koupil ještě hřebce KATAF (Outlaw/Kateefah). Tato skupina arabských koní se stala základem hřebčína pod Ministerstvem zemědělství NSW, později se chv rozdělil mezi zemědělské univerzity  Wagga a Hawkesbury. Dále se využívali do chovu hřebci GENGHIS KHAN (Shahzada/Miriam) a JEDRAN (Princ Nejd/Salama) a později ještě našli v chovu široké uplatnění hřebci SALA (Grey Owl/hama) a RAZAS (Champurrado/Rahab) – ti byli importováni z Anglie.

Tyto instituty měli stěžejní vliv na chov arabských koní v dalších 40 letech. Nejen chovali a odchovávali plnokrevné arabské koně v době, kdy jich bylo málo, ale také dali hřebce k dispozici veřejnosti a vznikla řada malých chovatelů. Také pořádali aukce a semináře a prezentovali kvalitu nádherně připravených koní na Sydney Royla Show, kde často získali nejvyšší ocenění – SALA (1949), RAZAS (1957, 1960), PROMETHEUS (1958), klisna THALIA (1959, 1961, 1962, 1964) a nezapomenutelný hřebec DELOS (spindrift/Hestia), který byl šampionem hřebců v letech 1963, 1967, 1968 a 1969.

RAZAS

  

DELOS

 

THALIA

Hřebčín Bostocks

Paní Elwyn Bligh z Bostocku (Brookstead) založila v roce 1941 v Queensland malý hřebčín. Svými importy posílila moderní linii RISSALIX . Základ stáda pochází z hřebčína Fenwick – hřebec NEKHL (Rashid II/Nasirieh) a tři klisny. V prvních letech to byli také hřebci odchovaní v Austrálii - MELRIFF (Riffal/Meliha), IBN FAYRIAL (Fayrial/Senabra) a ZADARAN (Princ Neyd/Yenbo).

Bostocks importoval z Anglie mnoho koní, kteří sehráli v chovu Austrálie významnou roli – včetně hřebců COUNT MANILLA (Count Dorsaz/Namilla) v roce 1957; CRYSTAL FIRE (Dargee/Rosinella) v roce 1961; ABIRAM (Noran/Rythoura) v roce 1965; ZENITH II (General Grant/Ziree el Wada) v roce 1972 a syndikalizovaného RINGING GOLD (Mikeno/Gleaming Gold).

Ti všichni byli úspěšní nejen jako výstavní koně, ale také byli otci slavných výstavních klisen FANTASY  a CONTESSA. Ringing Gold také dal prvního australského šampiona hřebců BIRUBI AURA. Možná nejvýznamnějším importem do Bostock byla klisna SCHERZADE (Irex/Shamal) březí po Blue Domino dovezená v roce 1950. Narodil se hřebeček ROYAL DOMINO, který společně se syny po Sindh (Fenwick) a po Count Manilla dali mnoho výstavních šampionů v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století.

Cenné importy

STEFFAN (Rangoon - Skowronek/Somara) přišel do Jižní Austrálie v roce 1946 a byl plodný až do svých 35 let. (Austrálie má velký podíl krve SKOWRONEK, ale jen jednoho přímého potomka, Nasirieh). Zemřel v roce 1979 po dlouhém plodném životě.

Dalčí importy - syn Naseema RIYALAN a syn po hřebci Raktha INDIAN JEWEL, to byli také významné australské akvizice.

Mary Leich dovezla z Crabbetu hřebce SILWAN (Dargee/Silwa), ten se dožil 30 let – dal nesčetně potomků a svá poslední léta prožil v Chip Chase Park u Pam Roydhause. Jedním z jeho slavných potomků je CHEROKEE MEKKA, otec jednoho z nejlepších otců vytrvalostních koní – CHIP CHASE SADAQA, také otce klisny KURRAJONG CONCORDE (YAMAMAH).

 

Yamamah - Chip Chase Sadaqa/Rajul Franklin                    l

Chip Chase Sadaqa alias Wings

Po celou éru jeho působení a vytrvalostních tratích v 80. letech současně vytvářel dynastii vytrvalců. Byl vynikajícím příkladem původního účelového šlechtění výkonných arabských koní. Hovořilo se o něm jako o dokonale všestranném atletovi - je radost ho mít,je skvělé na něm sedět.  

Sadaqa, Wings, jak se mu říkalo, byl skutečným fenoménem vytrvalostních tratí. Každý, kdo s ním přišel do kontaktu, o něm hovoří s respektem. Byl pověstný tím, jak miloval jízdu a rychlost. Margaret Cole o něm jednou prohlásila: : „Jet na něm bylo jako na ptákovi, pohyboval se právě tak lehce a hbitě.“

Chip Chase Sadaqa byl odchován u Pam a Tom Roydhause v Barthurst v Chip Chase Park v Novém Jižním Walesu.  Plnokrevný arabský hřebec, mahagonový hnědák s hvězdou, šňupkou, s vysoko bílýma nohama a „křídly“ (bílými znaky v oblasti podbřišníku). Jeho matku SILALA (Silver Spot – Rossala) zakoupili Roydhausovi jako mladou klisnu s hřebčína Fenwick. Dala 4 hřebečky a jednu klisničku  -  tyto její potomky najdeme v rodokmenu mnoha úspěšných vytrvalostních koní. Tím nejlepším se však stal poslední narozený hřebec. Sadaqa byl nabídnut v inzerci jako roček:

„... ojedinělá příležitost získat skutečně vynikajícího budoucího plemeníka, jaký je jen vzácně na prodej. Cena: 3000“. 

Peter Cole ho uviděl právě v tomto inzerátu v časopisu Arabian Horse News. Zalíbilo se mu oko mladého koně a rovnou ho koupil od Pam a Johna Roydhouse. Sadaqa je arabský kůň  z 99,996% původem z hřebčína Crabbet z linie  Kehailan Rodan. Pravděpodobně by exceloval jako výstavní kůň, ale slávu získal svými vytrvaleckými schopnostmi.

S Peterem Cole soutěžil 15 let – od roku 1981 – 1995, během kterých absolvoval 4.488 km, dokončil 48 z 54 soutěží, 14x zvítězil, 33x dokončil do pátého místa, 17x získal cenu kondice. V roce 1983 vyhrál Tom Quilty Cup a stal se šampionem Austrálie...

A začátky? V roce 1981 absolvoval dva závody jako čtyřletý, v pěti letech jel tři závody. V roce 1983 dvojice Col – Sadaqa stupňovala rychlost a začala vyhrávat. A byl to jejich 11. závod, který je zapsal do historie – jako šestiletý zvítězil v Tom Quilty Gold Cup. „Bujaře vyrazil do cíle s ušima našpicovanýma a zdviženým ocasem… a s váhou 103 kg dojel s náskokem 40 minut.“ Jeho tepové frekvence byly brilantní – 40, 44, 46, 44.  Získal nejen vítězství, ale také Cenu kondice. O rok později byl v tomto závodě 2. s jiným jezdcem. V roce 1984 zvítězil v QSC Cheerabah 160 km, také držel cenu pro koně v kategorii heavy Weight, kdy od 80-160 km nosil neuvěřitelných  116 kg. Má také svou FB stránku, kde je spoustu fotek jeho předků.

V létě roku 2011 odešel na věčné pastviny. Bylo mu 34 let a dožil v Austrálii na Petera Tofta v Marburgu. 70% jeho potomků startuje úspěšně ve vytrvalosti, včetně nejtěžších., a to ho Peter Cole pouštěl na jakékoliv klisny bez výběru. Podle Tofta jsou koně po Sadaqa inteligentní, snadno ovladatelní  i ze země včetně veterinárních kontrol, chtějí vyhovět.“

Měřil 15,2 hh (157,5 cm KVH) , na fotografiích však vyvolával klamný dojem. Jednak proto, že jeho stálým jezdcem byl Peter  Col, což byl urostlý muž, měřil přes 180 cm. Zadruhé, Sadaqa byl z hlediska stavby těla dokonale vyvážený.

Jeho první hříbě se narodilo, když mu byly necelé dva roky. V roce 2008 jeho potomci úspěšně dokončili 100 tisíc kilometrů, pokud přičteme vnuky, pak je to dalších 50 tisíc kilometrů.

V roce 1987 utrpěl zlomeninu bodcové kosti před závody a musel být operován. Když mu bylo 23 (2001), podstoupil operaci kvůli kolice.  V roce 2007 měl chřipku a tomu bylo 31 let.

https://www.facebook.com/ChipChaseSadaqa

https://www.youtube.com/watch?v=AQUjfQWGm_c 

 

Rajul Franklin

Matka Yamamah je nositelka krve Shahzady a dalších vytrvalostní linií a spojení s Wingsem se osvědčilo nejen u Yamamah. Pravým sourozencem Yamamah je např. Crystal Flyer, vítězka Tom Quilty Cup 2000 a jiných prestižních zábvodů v Austrálii a UAE, kde působila pod jménem YAMAMA. Dalším pravým bratrem je Castlebar Nimrod, 9. v President Cup Abu Dhabi 2013 při rychlosti přes 24 km/h.